Fortsæt til hovedindholdet

Webinar med Pernille Hornum

Tema: Sjælesorg på Nettet – Det digitale og anonyme rum for sjælesorg

Webinar ved Pernille Hornum, leder af SPN - Sjælesorg på Nettet

Som sorggruppeleder er det nødvendigt at vide noget om, hvad der er tilbud udenfor sorggruppen. Når den sørgende akut har brug for et ”øre” kunne SPN – Sjælesorg på Nettet nemlig være en mulighed.

På Sjælesorg.nu er både konfident og sjælesørger er anonyme i sjælesorgssamtalen Det betyder at en lang række af de omstændigheder der almindeligvis får betydning i en analog sjælesorgssamtale er udeladt og muliggør en mere fordomsfri dialog mellem sjælesørger og konfident. Køn, alder, udseende, kropssprog, mimik, stemmeføring, intonation og dialekt spiller ikke ind på samtalen. I det anonyme chatrum, hvor sjælesørger og konfident kun har ordene til rådighed, og identiteten er skjult, synes den fysiske afstand at skabe mulighed for nærhed. Distancen bidrager til nærvær, hvilket kan synes paradoksalt. Sjælesørgerens anonymitet gør, at konfidenten ikke skal forholde sig til en eventuel oplevelse af sjælesørgerens vurderende eller fordømmende blik. Den skam, man evt. kan føle ved oplevelsen af at være en byrde og til besvær for andre, reduceres eller falder helt bort i det anonyme chatrum. Det digitale anonyme chatrum synes at være en skamreducerende arena. I mit oplæg kommer jeg nærmere ind på nogle af de faktorer der er afgørende for at skammen reduceres i det anonyme chatrum. Pernille vil også fortælle lidt den særlige kommunikationsform, som chatrummet er, og om hvordan det at skrive bevæger og skaber bevægelse