Fortsæt til hovedindholdet

Webinar med Christian Juul Busch

Tema: Giv sorgen ord

Sorg er en naturlig reaktion på tab og truslen om tab. Derfor er det relevant for alle, der hjælper mennesker med deres sorg, at forholde sig teoretisk og praktisk til begrebet sorg. Vi vil tale om hvordan man kan forstå sorg. Som sorghjælper eller sorggruppeleder er det væsentligt at være sig bevidst hvilken teori, vi har om sorg. Jeg vil forsøge at tydeliggøre sorgforståelsen, og tale om elementer af en forståelse af sorg i en kristen sammenhæng. I den sammenhæng vil vi også tale om en "biografisk sorgmodel".

Et menneskes liv kan forstås som de fortællinger, der kan fortælles om det. Inden for kort tid kan et menneske, få en helt anden fortælling end den, hun eller han ventede og regnede med. Når et menneske mister en nærtstående, må det skabe ”sorgens nødvendige fortælling”. Oplægget vil belyse vigtigheden af at skabe en "sikker" fortælling om den mistede. Den hjælpende samtale er at hjælpe et menneske, der har mistet forståelsen af sit liv med en ny forståelse af sin livsfortælling