Tema
Tema: Differentieret vedligehold

Differentieret vedligeholdelse og brug af kirkebygninger

Projektet arbejder på at undersøge, hvordan man kan understøtte den fremtidige prioritering af økonomiske og menneskelige ressourcer i sogne og provstier i relation til vedligeholdelse og brug af kirkebygninger. 

Aalborg Stift er et af de fem af landets stifter, der sammen med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter står i spidsen for projektet "Differentieret vedligeholdelse og brug af kirkebygninger". 

Projektet løber fra 2021-2023.

Alt baggrundsmateriale for projektet samt mødereferater, slides og andet relevant materiale ligger på FUV's hjemmeside.

Find alt materiale vedrørende "Differentieret vedligeholdelse og brug af kirkebygninger" her.