Økonomi
Stifternes Kapitalforvaltning
Folk sidder til møde ved borde opstillet i en firkant

Stifternes Kapitalforvaltning

De gravstedskapitaler, der indbetales til menighedsrådene til fremtidig vedligeholdelse af gravsteder, forvaltes af Danmarks 10 stifter.

Stifterne skal forvalte gravstedskapitalerne efter regler fastsat af Kirkeministeriet. En del af kapitalerne udlånes til menighedsrådene til renovering/nybygning af kirker, sognegårde, præstegårde mv. Den resterende del investeres i værdipapirer.

På landsplan udgør den samlede kapital ca. 5 mia. kr. Heraf er ca. 2 mia. udlånt til menighedsråd. De resterende midler på ca. 3 mia. kr. har stifterne overladt til Stifternes Kapitalforvaltning. 

Stifternes Kapitalforvaltning er et samarbejde mellem alle 10 stifter. Stifternes Kapitalforvaltning ledes af en bestyrelse på 10 personer – ét medlem fra hvert stift.

Stifternes Kapitalforvaltning har indgået aftale med 3 forvaltere, der er Alm. Brand Bank, Danske Capital og Nordea Asset Management. Der er derudover indgået aftale med Jyske Invest som administrator.

Læs mere om Stifternes Kapitalforvaltning, herunder vedtægter, regnskaber, mødereferater og nyhedsbreve på Aarhus Stifts hjemmeside.

Rapportering af kapitalforvaltning for Aalborg Stift for maj 2022

Rapportering af kapitalforvaltning for Aalborg Stift for april 2022

Rapportering af kapitalforvaltningen for Aalborg Stift for marts 2022

Rapportering af kapitalforvaltning for Aalborg Stift for februar 2022

Rapportering af kapitalforvaltning for Aalborg Stift for januar 2022

Rapportering af kapitalforvaltning for Aalborg Stift for december 2021

Rapportering af kapitalforvaltningen for Aalborg Stift for november 2021

Rapportering af kapitalforvaltningen for Aalborg Stift for oktober 2021

Rapportering af kapitalforvaltningen for Aalborg Stift for september 2021

Rapportering af kapitalforvaltningen for Aalborg Stift for august 2021

Rapportering af kapitalforvaltningen for Aalborg Stift for juli 2021

Rapportering af kapitalforvaltningen for Aalborg Stift for juni 2021

Rapportering af kapitalforvaltningen for Aalborg Stift for maj 2021

Rapportering af kapitalforvaltningen for Aalborg Stift for april 2021

Rapportering af kapitalforvaltningen for Aalborg Stift for marts 2021

Rapportering af kapitalforvaltningen for Aalborg Stift for februar 2021

Rapportering af kapitalforvaltningen for Aalborg Stift for januar 2021

Rapportering af kapitalforvaltningen for Aalborg Stift for december 2020