Økonomi
Aalborg Stifts stiftsmidler

Aalborg Stifts stiftsmidler

Læs her de seneste regnskaber for Aalborg Stifts stiftsmidler. 

Udlån- og indlånsrenten for stiftsmidlerne er for 2020 fastsat med en udlånsrente på 1,5 % og en indlånsrente på 1,25 %.

Udlån- og indlånsrenten for stiftsmidlerne er for 2021 fastsat med en udlånsrente på 1,0 % og en indlånsrente på 0,30 %.

Stiftsrådet har overladt forvaltningen af Aalborg Stifts stiftsmidler til bestyrelsen for Fælles Kapitalforvaltning. Denne bestyrelse forvalter samtlige stifters midler. Før 2012 var regnskabet for stiftsmidlerne en del af regnskabet for Aalborg Stift.