Stiftsrådet
Medlemmer
Folk sidder til møde ved borde opstillet i en firkant

Medlemmer

Et stiftsråd består af stiftets biskop, stiftets domprovst, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster samt 1 menighedsrepræsentant fra hvert provsti. Her er oversigten over medlemmerne i Stiftsrådet i Aalborg Stift.

Portræt af Ejnar Haugaard Thomsen

Ejnar Haugaard Thomsen

Formand
Aalborg Vestre provsti
98382105 / 23322971
ehaug@home4.gvdnet.dk

Portræt af Karsten Konradsen

Karsten Konradsen

Næstformand
Morsø provsti
kkonradsen@tdcadsl.dk

Portræt af Ole Dørum Jensen

Ole Dørum Jensen

Aalborg Nordre provsti
Direkte: 98296815 / 60168203
odjensen@stofanet.dk

Portræt af Henning Toft Bro

Henning Toft Bro

Biskop
Tlf.: 98188088
kmaal@km.dk

Portræt af Peter Stilling

Peter Stilling

Budolfi Provsti
Direkte: peter@rokade.dk

Portræt af Jørgen Nielsen

Jørgen Nielsen

Brønderslev provsti

Repræsentant i Den fælles Kapitalforvaltning

Direkte: 98843189 / 25447502
joergen.nielsen.try@gmail.com

Portræt af Villy Steen Møller

Villy Steen Møller

Frederikshavn provsti
Direkte: 98420681 / 98420681
vismo@mail.dk

Portræt af Mogens Sørensen

Mogens Sørensen

Hjørring Søndre provsti
Direkte: 30312465
mogens.sorensen.privat@gmail.com

Portræt af Jytte Abildgaard

Jytte Abildgaard

Rebild provsti
Direkte: 98375069
jnabild@turbopost.dk

Portræt af Lissy Ninna Mortensen

Lissy Ninna Mortensen

Hadsund provsti
Direkte: 29906524
roldmenighedsraad@mail.dk

Portræt af Jens Peter Madsen

Jens Peter Madsen

Hjørring Nordre provsti
Direkte: 98473412
jpm@post6.tele.dk

Portræt af Kay Jacobsen

Kay Jacobsen

Jammerbugt provsti
kjac25@outlook.com

Portræt af Ella Sørensen

Ella Sørensen

Sydthy provsti
ella-s@mail.dk

Portræt af Ove Thingstrup Holler

Ove Thingstrup Holler

Thisted provsti
Repræsentant i budgetsamrådet
oth@altiboxmail.dk

Portræt af Rune Leo Thommassen

Rune Leo Thommassen

Sognepræst Brønderslev Provsti

Direkte: 98841024
rlt@km.dk

Portræt af Anne Steenberg

Anne Steenberg

Aalborg Østre provsti

Repræsentant i Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg

Repræsentant i bestyrelsen for Folkekirkens Hus

Direkte: 20437120 / 98316020
ahsteenberg@gmail.com

Portræt af Caris Elkjær Trads Johansen

Caris Elkjær Trads Johansen

Sognepræst, Rebild Provsti
Direkte: 24471814
cetj@km.dk

Portræt af Line Skovgaard Pedersen

Line Skovgaard Pedersen

Provst, Sydthy Provsti
lspe@km.dk


Hvem kan sidde i Stiftsrådet?

Valgbar til Stiftsrådet som menighedsrepræsentant er enhver, der opfylder betingelserne for at kunne vælges til medlem af et menighedsråd i provstiet. Valgret til Stiftsrådet har de samme, som har valgret til provstiudvalg, med undtagelse af repræsentanter for valgmenigheder.