Aktuelt
Nyheder

Hjælp til forsøg i folkekirken

Lov om forsøg i folkekirken – har I brug for hjælp og sparring?


Den 15. maj 2017 blev loven om forsøg i folkekirken vedtaget – en lovgivning der gerne skulle give menighedsrådene mulighed for individuelt at påtage sig de opgaver, de helst vil – altså være ”menighedsråd på jeres måde”.

Lovgivningen giver mulighed for at iværksætte forsøg indenfor 8 forskellige ramme-områder.

Den 7. juni 2017 er der frist for at søge indenfor ramme 1-3. Fristerne for de øvrige rammer ligger noget senere.

Har I brug for råd, vejledning og hjælp i forløbet, kan I henvende jer til stiftet. Vi er klar med både råd og vejledning om de nye muligheder; men også klar til at gå længere ind i opgaven og facilitere lige præcis det forsøg, I gerne vil have prøvet hos jer.

I kan rette henvendelse direkte til Aalborg Stift på tlf. 98 18 80 88 og via email kmaal@km.dk