Udvalg for kirkemusik og gudstjeneste
Materialer
Pigekor og dirigent i kirke

Et bestillingsarbejde

Salmen Jesus er det menneske er skrevet til kursusdag for præster, kirkemusikere og menighedsrådsmedlemmer d. 27. oktober 2014, arrangeret af Stiftsudvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste i Aalborg Stift.

Forfatteren er Iben Krogsdal og komponisten er Christian Præstholm.

Salmen er et bestillingsværk og uropført på dagen ved den afsluttende gudstjeneste.

Salmen må frit benyttes og kan hentes her.

Melodien foreligger i en 1-stemmig version og i en melodiudgave til brug for akkompagnement.

Iben Krogsdahl, salmedigter

Christian Præstholm, komponist