Stiftsudvalg
Udvalg for folkekirkens mission

Udvalg for folkekirkens mission

Udbredelse af evangeliet er hele kirkens sag. Udvalgets formål er at styrke kendskabet til folkekirkens mission og at støtte dette arbejde.

Stiftsudvalget Folkekirkens Mission er nedsat af biskoppen den 10. september 1974. Ud fra det syn at udbredelse af evangeliet er hele kirkens sag, er det udvalgets formål at:

  • styrke kendskabet til og deltagelsen i folkekirkens missionsarbejde
  • støtte de lokale menigheders missionsindsats
  • formidle kontakt og samarbejde mellem de folkekirkelige missionsselskaber

Det sker ved at:

  • inspirere til at gøre mission til en integreret del af kirkens gudstjeneste, undervisning, diakoni og menighedsliv
  • rådgive om mission
  • støtte menighederne i mødet med udøbte og mennesker af anden tro
  • formidle kontakt til kirker og folkekirkelige missionsselskaber
  • støtte provstikomiteer og lokale udvalg og initiativer for mission

Følg arbejdet i stiftsudvalget for Folkekirkens Mission. Find referater fra udvalgsmøder og øvrige dokumenter her

Migrantmenigheder
Hvordan møder vi de fremmede iblandt os? Find inspiration og vejledning samt oversigt over migrantmenigheder og -grupper i Aalborg Stift.

Niels Christian Kobbelgaard 

Formand, Stiftspræst
98122711
nck@km.dk

Finn Carpentier

Sekretær
Repræsentant for Mission Afrika
29459858
finn.capentier@gmail.com

Villy Sørensen

Kasserer
41152417
vily@mail.com

John Kristensen

98235037
jokr@km.dk

Gunner Sørensen

Johannes Højen

Kirsten Nielsen

Thomas Reinholdt Rasmussen

21565672
trr@km.dk

Svend Erik Larsen

Jørgen Rytter Andersen

Ole Valsson

Julie Laursen

98268782 / 23606227
julielaursen@turbopost.dk

Sophie Nordentoft

29422089 / 98252070
sno@km.dk

Inge Ralbjerg

Annemette Kamp Nielsen

98357005
ankn@km.dk

Henning Toft Bro

98188088
kmaal@km.dk

Arne Silkjær

Pia Merete Ploug Kirkegaard

98184612 
pmpk@km.dk