Udvalg for folkekirke og religionsmøde
Worldviews og praksis
Foldede hænder og blomstereng

Worldviews og praksis

Indlæg fra udvalgets studiedag den 22. november 2014 om worldview og praksis.

Den 22. november 2014 afholdtes i Bispegården en studiedag om Worldviews og Praksis. Studiedagen var arrangeret af Aalborg Stiftsudvalg for Folkekirke og Religionsmøde.

Ph.d. Thomas Jakobsen holdt oplæg om henholdsvis Worldviewbegrebet og Metaforers betydning i Worldviewkonstruktionen. Pdf.-filerne læses parallelt, idet den ene rummer slides og den anden notaterne til hvert slide.

Endvidere findes slides til Pastor Johannes Hansens indlæg om de teistiske verdenssyn og Professor Peter Øhrstrøms slides til hans indlæg om verdensbilleder og moderne naturvidenskab.