Udvalg for folkekirke og religionsmøde
Verdenssyn
Foldede hænder i blomstereng

Verdenssyn - en faktor i åndelig vejledning

Artikel af Thomas Jakobsen, ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet.

Artiklen tager udgangspunkt i, at folkekirkens præster ikke umiddelbart synes at blive brugt som åndelige vejledere for spirituelt indstillede mennesker, skønt disse ofte står som medlemmer af folkekirken. Det foreslås med baggrund i en amerikansk undersøgelse at bringe verdenssynsbegrebet i spil, for at undersøge, hvorfor de såkaldt spirituelle ikke “bider på” folkekirken som et sted for udfoldelse af deres spirituelle liv og erfaring. Til denne afklaring foreslås narrativ analyse og metaforanalyse.

Artiklen har været offentliggjort i:

Åndelig Vejledning – September 2013
Kritisk Forum for Praktisk Teologi 133