Stiftsudvalg
Udvalg for folkekirke og religionsmøde

Udvalg for folkekirke og religionsmøde

Stiftsudvalget for folkekirke og religionsmøde har som formål i evangeliets forkyndelse at styrke den danske folkekirkes møde med andre religioner og livstydninger.

4 medlemmer af stiftsudvalget tilbyder foredrag med emner indenfor udvalgets arbejdsområde.

Kristendom og islam
Sognepræst Lillian Risum tilbyder en række foredrag, der ud fra forskellige vinkler belyser forholdet mellem kristendom og islam.

Åndelige discipliner og retræter
Ph.D. studerende Thomas Jakobsens foredrag omhandler de åndelige discipliner i kirken som fordybelse, refleksion og bøn. Han arrangerer tillige mini-retræter og tilbyder sig som liturgisk konsulent samt foredrag om religionsdialog og verdenssyn.

Buddhismen
Sognepræst Jens Dammeyer tilbyder foredrag i relation til buddhismen, som han har førsthåndskendskab til efter længere ophold i Taiwan.

Åndeligt søgende 
Sognepræst Benedicte Tønsberg og stiftspræst for åndeligt søgende tilbyder foredrag om bøn, pilgrimsvandring, rådgivning vedrørende retræter og åndelig vejledning.

Uddybende liste med foredragsemner kan hentes her (pdf)

Materialer

Artikel: Verdenssyn - en faktor i åndelig vejledning
Worldviews og praksis: Materialer fra studiedag
Ph.d.-projekt: At gå i krig eller at vandre sammen

Thomas Jakobsen 

Formand

Anne Benedicte Tønsberg

97761032
abt@km.dk

Lillian Risum

97951133
liris@km.dk

Jens Dammeyer

98164098
jdam@km.dk

Vagn Folkermann

98124378
vfo@km.dk

Birgit Morsing Madsen

98236075
bmm@km.dk