Stiftsudvalg
Strukturudvalg
Forsamling på gammeltorv i aalborg

Strukturudvalg

Strukturudvalget arbejder med tiltag, der styrker kirkens liv og vækst på tværs af stiftet.

Strukturudvalget har til opgave: 

  • at indhente information om den aktuelle, almene demografi og den forventede demografiske udvikling i stiftet.
  • at indhente information om grundlæggende, statistiske oplysniger om alle sogne og provstier i stiftet.
  • at koordinere gennemførelsen af en "kirketælling" i alle stiftes sogne med henblik på at belyse, hvordan der fremadrettet kan skabes liv og vækst i sognene.
  • at foretage en kortlægning af den aktuelle fordeling af præstestillinger i stiftet.
  • at foretage en kortlægning af af de aktuelle fordeling af kirkefunktionærstillinger i stiftet.

Læs hele udvalgets kommissorium her

Inspirationsunivers

Strukturudvalget i Aalborg Stift har gennem de seneste år indsamlet viden til et inspirationsunivers til alle, der arbejde med tilpasning af kirken til fremtidens strukturelle udvikling. 

Find Strukturudvalgets inspirationsunivers her.

Hånd holder pære op foran blårød himmel

Udvalget

Henning Toft Bro
Biskop

Niels Christian Kobbelgaard
Domprovst

Folmer Toftdahl-Olesen
Provst

Christen Staghøj Sinding
Studenter- og sognepræst

Henning Nedergaard Smidt
Sognepræst

Lise Lundgreen
Provst

Sophie Nordentoft
Sognepræst

Ejnar Haugaard Thomsen
Formand for Stiftsrådet 

Anne Steenberg
Næstformand for Stiftsrådet

Helle Hindsholm
Chefkonsulent, Stiftsadministrationen