Stiftsudvalg
Strukturudvalg

Strukturudvalg

Strukturudvalget arbejder med tiltag, der styrker kirkens liv og vækst på tværs af stiftet.

Strukturudvalget har til opgave: 

  • at indhente information om den aktuelle, almene demografi og den forventede demografiske udvikling i stiftet
  • at indhente information om grundlæggende, statistiske oplysniger om alle sogne og provstier i stiftet
  • at koordinere gennemførelsen af en "kirketælling" i alle stiftes sogne med henblik på at belyse, hvordan der fremadrettet kan skabes liv og vækst i sognene
  • at foretage en kortlægning af den aktuelle fordeling af præstestillinger i stiftet
  • at foretage en kortlægning af af de aktuelle fordeling af kirkefunktionærstillinger i stiftet

Læs hele udvalgets kommissorium her

Strukturudvalgets inspirationskatalog

Strukturudvalget i Aalborg Stift har gennem de seneste år indsamlet viden til et inspirationskatalog til alle, der arbejde med tilpasning af kirken til fremtidens strukturelle udvikling. 

Find Strukturudvalgets idékatalog her

Henning Toft Bro

Biskop, formand

Niels Christian Kobbelgaard

Domprovst

Folmer Toftdahl-Olesen

Provst 

Christen Staghøj Sinding

Sognepræst

Henning Nedergaard Smidt

Sognepræst

Lise Lundgreen

Sognepræst

Sophie Nordentoft

Sognepræst 

Ejnar Haugaard Thomsen

Formand for Stiftsrådet 

Anne Steenberg

Næstformanden for Stiftsrådet

Helle Hindsholm

Chefkonsulent, sitftisadministrationen