Stiftsudvalg
Stiftsrådets repræsentant i udvalgene

Stiftsrådets repræsentant i udvalgene

I hvert stiftsudvalg sidder kontaktpersoner, der fungerer som bindeled mellem Stiftsråd og stiftsudvalg. Kontaktpersonerne er udpeget af Stiftsrådet. 

Vejledning/rammer for udvalgsrepræsentanter

Stiftsrådet ønsker med sin repræsentant i stiftsudvalgene at skabe en god forståelse for - og give indsigt i - det arbejde, der gøres i de forskellige udvalg. Ligeledes ønsker vi, at udvalgene nemmere vil få kendskab til de forhold, som stiftsrådet arbejder med.

Repræsentanten er ikke medlem af udvalget.

Det er op til de enkelte repræsentanter selv at finde en form for samarbejde med udvalget, så ovennævnte kan opnås.

Flg. opfattes dog som et minimum for samarbejde

  • Repræsentanten er med til mindst et årligt udvalgsmøde
  • Repræsentanten får tilsendt dagsorden og referat fra udvalgets møder
  • Repræsentanten orienterer udvalget om vigtige forhold for udvalget i forhold til stiftsrådet – feks hvornår der skal indsendes ønsker til budgetbehandlingen
  •  At repræsentanten kort orienterer stiftsrådet om væsentlige nye tiltag i udvalget

Ved denne repræsentation i stiftsudvalgene ønsker stiftsrådet at signalere vigtigheden af stiftsudvalgenes arbejde for at stiftsrådet bla gennem udvalgenes arbejde og tilbud kan udleve stiftsrådet formål og omsætte dette i en praksis i stiftets sogne.

Stiftsrådet håber gennem denne repræsentation at skabe rammerne for en åben dialog med udvalgene.

Aalborg Stiftsråd den 24/1 2018
Ejnar H. Thomsen

Stiftsudvalg for Folkekirkens migrantsamarbejde 

Niels Christian Kobbelgaard

 Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg

Anne Steenberg 
Peter Albek Noer

Det Kirkemusikalske Stiftsudvalg

Ole Dørum Jensen

Religionspædagogisk Stiftsudvalg

Jens Christian Meldgaard

Udvalg for Unge og Kirke 

Caris Elkjær Johansen

Udvalg for Folkekirke og Religions-møde 

Caris Elkjær Johansen

Stiftsudvalget for Grøn Kirke

Villy Steen Møller

Diakoniudvalget 

Mogens Sørensen