Religionspædagogisk udvalg
Referater

Referater

Religionspædagogisk udvalg

2019:

Referat af udvalgsmøde 21. august
Referat af udvalgsmøde 27. februar

2018:

Referat af udvalgsmøde 29. august
Referat af udvalgsmøde 1. marts

2017:

Referat af udvalgsmøde 2. november
Referat af udvalgsmøde 22. juni

2015:

Referat af udvalgsmøde 12.marts

2014:

 

Referat af udvalgsmøde d. 13 november 
Referat af udvalgsmøde d. 7. maj
Referat af møde i Religionspædagogisk Udvalg d. 28. januar