Stiftsudvalg
Religionspædagogisk udvalg
Dreng med foldede hænder under hagen

Religionspædagogisk udvalg

Det religionspædagogiske udvalgs opgave er at kortlægge og understøtte det igangværende religionspædagogiske arbejde, der foregår rundt i sognene og provstierne i stiftet.

Derudover arbejder stiftsudvalget for:

  • at inspirere til nye tiltag, nye tilgange til det religionspædagogiske arbejde gennem vidensdeling, erfaringsudveksling, studiedage og kurser.
  • at gennemtænke et samlet dåbsoplæringsforløb fra fødsel til voksen, herunder overvejelser om en katekismus.

Følg med i udvalgets arbejde og læs seneste mødereferater.

Vil du vide mere? 
Anna Døssing Gunnertoft er ansat som daglig leder af det religionspædagogiske udviklingsarbejde i stiftet. Følg hendes arbejde og de igangværende aktiviteter.

Tag dine konfirmander med til Zanzibar

På den nye digitale platform www.konf.dk finder du undervisningsmateriale i form af små videoklip, engagerende aktiviteter, forslag til aktioner, en aktionsmaskine samt information om Danmissions projekter på Zanzibar.

Forside af konf.dk

Stiftsudvalget

Tove Kallehave Brogaard
Sognepræst
30 35 63 26 / tban@km.dk

Benthe Kleon Jeppesen
Sognepræst
21 44 37 19 / bekj@km.dk

Carsten Ullits Mortensen
Organist
carstenullitsmortensen@gmail.dk

Anna Sofie Bielefeldt
Sognepræst
98 38 11 15 / asbm@km.dk

Ane Stoltze Katborg
Sognepræst
26 33 05 37 / ansk@km.dk

Kathrine Fischer
Sognepræst
kafi@km.dk

Anna Døssing Gunnertoft
Religionspædagogisk konsulent
96 34 19 21 / adje@km.dk

Inge Lise Reiche
Kirke- og kulturmedarbejder
ilr@km.dk

Henriette B. Danielsen
Kirke- og kulturmedarbejder
thdanielsen@gmail.com

Henning Toft Bro
Biskop