Stiftsudvalg
Religionspædagogisk udvalg
Dreng med foldede hænder under hagen

Religionspædagogisk udvalg

Det religionspædagogiske udvalgs opgave er at kortlægge og understøtte det igangværende religionspædagogiske arbejde, der foregår rundt i sognene og provstierne i stiftet.

Derudover arbejder stiftsudvalget for:

  • at inspirere til nye tiltag, nye tilgange til det religionspædagogiske arbejde gennem vidensdeling, erfaringsudveksling, studiedage og kurser.
  • at gennemtænke et samlet dåbsoplæringsforløb fra fødsel til voksen, herunder overvejelser om en katekismus.

Følg med i udvalgets arbejde og læs seneste mødereferater.

Stiftsudvalget

Ane Sund Katborg
Sognepræst og uddannelseskonsulent
Formand for udvalget
26 33 05 37 / ansk@km.dk

Henriette Bjerg Danielsen
Kirke- og kulturmedarbejder
30 66 93 64 / henriette@vorfrelser.dk

Anne Bundgaard Hansen
Sognepræst
25 12 10 39 / anbh@km.dk

Kathrine Fischer
Sognepræst
kafi@km.dk

Jens Nielsen
Organist
61 36 31 39 / jnorganist@gmail.com