Stiftsudvalg
Religionspædagogisk udvalg

Religionspædagogisk udvalg

Det religionspædagogiske udvalgs opgave er:

  • at kortlægge og understøtte det igangværende religionspædagogiske arbejde, der foregår rundt i sognene og provstierne i stiftet.
  • at inspirere til nye tiltag, nye tilgange til det religionspædagogiske arbejde gennem vidensdeling, erfaringsudveksling, studiedage og kurser.
  • at gennemtænke et samlet dåbsoplæringsforløb fra fødsel til voksen, herunder overvejelser om en katekismus.

Anna Døssing Gunnertoft er ansat som daglig leder af det religionspædagogiske udviklingsarbejde i stiftet. Følg hendes arbejde og de igangværende aktiviteter

Følg med i udvalgets arbejde. Læs seneste mødereferater her.

Tove Kallehave Brogaard

30 35 63 26
tban@km.dk

Benthe Kleon Jeppesen

21 44 37 19
bekj@km.dk

Carsten Ullits Mortens

Anna Sofie Bielefeld

98 38 11 15
asbm@km.dk

Sussie Foged

98 34 13 07
sf@km.dk

Anna Døssing Gunnertoft

96 34 19 21
adje@km.dk

Inge Lise Reiche

Henning Toft Bro

98 18 80 88
htb@km.dk

Anette Melbye Madsen

98 31 88 08 / 22 33 14 29
amad@km.dk