Stiftsudvalg
Religionspædagogisk udvalg
Dreng med foldede hænder under hagen

Religionspædagogisk udvalg

Religionspædagogisk udvalg tilbyder og understøtter undervisning i kirkelig formidling og forkyndelse for alle aldre.

Stiftsudvalget inviterer til vidensdeling og inspiration på tværs af faggrupper for at styrke samarbejde og arbejdsglæde.

Udvalget udbyder to årlige kursusdage i henholdsvis forsommeren og efteråret og modtager gerne forslag til temaer og emner til kursusdage.

Følg med i udvalgets arbejde og læs seneste mødereferater.

Workshop i liturgisk fremtræden

Invitation til workshop den 23. november 2022

Læs mere

Stiftsudvalget

Ane Sund Katborg
Sognepræst 
Formand for udvalget
26 33 05 37 / ansk@km.dk

Kathrine Staghøj Liisberg
Sognepræst
51 51 48 87 / kasl@km.dk

Johanna Nørholm Rischel
Kirke- og kulturmedarbejder
30 33 43 11 / jnr@km.dk

Henriette Bjerg Danielsen
Kirke- og kulturmedarbejder
30 66 93 64 / henriette@vorfrelser.dk

Anne Bundgaard Hansen
Sognepræst
25 12 10 39 / anbh@km.dk

Kathrine Fischer
Sognepræst
kafi@km.dk

Jens Nielsen
Organist
61 36 31 39 / jnorganist@gmail.com