Stiftsudvalg
Folkekirkens ungdomskor - Aalborg Stiftkreds

Folkekirkens Ungdomskor Aalborg stiftkreds

Formålet med Folkekirkens Ungdomskor er at støtte oprettelsen af børne- og ungdomskor ved kirkerne.

Aalborg Stiftskreds
FUK Nord er en fraktion inden for Landsorganisationen Folkekirkens Ungdomskor.

Formålet med FUK Nord at medvirke til fremme og højnelse af dansk kirketradition ved at støtte oprettelsen af børne- og ungdomskor ved kirkerne, at udbygge samarbejdet og fællesskabet mellem de bestående kor samt at udbrede kendskabet til korenes arbejde i Aalborg Stift.

Find mere information om arbejdet i Folkekirkens Ungdomskor samt program og kontaktpersoner for Aalborg Stiftskreds

Medlemskab
Som aktive medlemmer optages drenge-, pige- og ungdomskor under Folkekirken, undtagelsesvis også voksenkor.

Som passive medlemmer optages enkeltpersoner og institutioner.