Diakoniudvalget
Diakonikonference 2021

Diakoni-konference 2021

Torsdag den 4. november 2021 Kl. 16.30 - 21.00 inviterer Stiftsudvalget for diakoni til diakoni-konference i Folkekirkens Hus. Kom og bliv inspireret!

Igen i år inviterer Stiftsudvalget for folkekirkens diakoni til en spændende og inspirerende aften. Fokus er på det kirkelige sociale arbejde, og hvordan vi skaber fællesskaber på tværs. Temaet er 'Alle har værdi'.

Program:

Kl. 16.30: Drop-in kaffe.

Kl. 17.00: Velkomst ved formand for Stiftets diakoniudvalg sognepræst Annelise Skjerning.

Kl. 17.10 Foredrag over emnet: "Alle har værdi" v/ generalsekretær i Menighedsplejerne Mette Møbjerg Madsen. 
Alle mennesker har noget at bidrage med, og sammen kan vi mere, end vi kan alene. Vi har alle værdi, og vi har alle noget at bidrage med ligesom I lignelsen om de betroede talenter. I oplægget vil Mette Madsen fortælle om projekter i menighedsplejen, hvor det at få øje på talentet hos den enkelte har været afgørende. Projekt "Inkluderende fællesskaber" og projekt "Peer to Peer".

Kl. 18.10: Præsentation af de nye diakort - samtalekort om diakoni.

Kl. 18.30: Middag

Kl. 19.30: Workshops

Workshop 1: "Kirken og de fremmede" v/ leder af Elsk Aalborg International Hanna Pedersen. 
Hvordan kan I i jeres lokale område være kirke for indvandrere og flygtninge? Skal I skabe nye fællesskaber eller åbne eksisterende? Hvilke udfordringer frygter I, og hvordan kommer I igennem dem? Gennem korte oplæg, cases, øvelser og dialog vil vi sammen finde håndtag til at åbne kirkedøren for jeres nydanske naboer.

Workshop 2: "Kirken med de nye" ved sognepræst og projektleder Heine Hansen og kirke og kulturmedarbejder Doris Vest Steen, sammen med en af de nye. Hvordan kan vi være kirke med nye beboere/indbyggere. Der orienteres om muligheder for samskabelse og erfaringer. Deltagerne inddrages i workshoppen i flere øvelser.

Workshop 3: "Sammen i og om det svære" v/ Generalsekretær Mette Møbjerg Madsen. Hvordan kan vi i sognet rumme mødet med alvorlig sygdom, død og sorg, sorggrupper med videre. Alvorligt syge har også værdi. Vi skal ikke være bange for at tale om alvorligt syge, heller ikke om døden.

Kl. 20.45: Andagt ved sognepræst Annelise Skjerning.

Kl. 21.00: Tak for i dag.

Kom og få inspiration til diakonalt arbejde i dit sogn.

Alle interesserede er velkomne.

Stiftsudvalget for diakoni
Aalborg Stift.

Hent programmet som PDF her (obs: tilmeldingsfrist forlænget til 27. oktober)

TILMELDING OG PRAKTISK INFO

 

Tid og sted: Torsdag den 4. november 2021 kl.16.30-21.00 i Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4, 9000 Aalborg.

 

Tilmelding senest d. 27. oktober 2021 på følgende link

llk.dk/10xglo

 

Eller ved henvendelse til Paul Holm paul-holm@mail.tele.dk / 23 45 81 42.

Alle deltagernavne bedes venligst oplyst. 

Oplys venligst også, hvilken workshop du/I ønsker at deltage i. 
Læs mere om hvad du skal oplyse ved tilmelding her

 

Deltagerbetaling: 200.00 kr. dækker drop-in kaffe og middag med en øl eller vand. Beløbet indbetales på konto i Spar Nord Bank

9037-2600015357 samtidig med tilmelding.

 

Obs: Af pladshensyn er det kun muligt at deltage i hele arrangementet.

Mere om

Stiftsudvalget for diakoni

Aalborg Stifts diakoniudvalg har til opgave at inspirere og opmuntre til diakonalt arbejde. Udvalget arbejder med vidensdeling og konkrete værktøjer til diakoni.

 

Læs mere om stiftsudvalgets arbejde her