Diakoniudvalget
Diakonikonference 2020

Diakonikonference 2020

Torsdag den 5. november 2020 afholder Stiftsudvalget for diakoni-konference i Folkekirkens Hus Gammeltorv 4, 9000 Aalborg. Kom og bliv inspireret!

Igen i år inviterer Stiftsudvalget for folkekirkens diakoni til en spændende og inspirerende aften. Fokus er på det kirkelige sociale arbejde, og hvordan vi skaber fællesskaber på tværs.

PROGRAM

 

Kl. 16.30: Drop-in kaffe

kl. 17.00: Velkomst v/ formand for Stiftets diakoniudvalg sognepræst Annelise Skjerning

kl. 17.10: Foredrag "Alle har værdi" 
v/ generalsekretær i Menighedsplejerne Mette Møbjerg Madsen. 

Alle mennesker har noget at bidrage med, og sammen kan vi mere, end vi kan alene. Vi har alle værdi, og vi har alle noget at bidrage med ligesom I lignelsen om de betroede talenter. I oplægget vil Mette Madsen fortælle om projekter i menighedsplejen, hvor det at få øje på talentet hos den enkelte har været afgørende. Projekt "Inkluderende fællesskaber" og projekt "Peer to Peer".

Kl. 18.10: Præsentation af de nye diakort (samtalekort om diakoni)

kl. 18.30: Middag

kl. 19.30: Workshops

Workshop 1
"Kirken og de fremmede" v/ leder af Elsk Aalborg International Hanna Pedersen. 
Hvordan kan I i jeres lokale område være kirke for indvandrere og flygtninge? Skal I skabe nye fællesskaber eller åbne eksisterende? Hvilke udfordringer frygter I og hvordan kommer I igennem dem? Gennem korte oplæg, cases, øvelser og dialog vil vi sammen finde håndtag til at åbne kirkedøren for jeres nydanske naboer.

Workshop 2 
"Kirken med de nye" v/ sognepræst og projektleder Heine Hansen og kirke- og kulturmedarbejder Doris Vest Steen, sammen med en af 'de nye'. 
Hvordan kan vi være kirke med nye beboere/indbyggere? Der orienteres om muligheder for samskabelse og erfaringer. Deltagerne inddrages i workshoppen i flere øvelser.

Workshop 3
"Sammen i og om det svære" v/ Generalsekretær i Samvirkende Menighedsplejer Mette Møbjerg Madsen. 
Hvordan kan vi i sognet rumme mødet med alvorlig sygdom, død og sorg, sorggrupper med videre. Alvorligt syge har også værdi. Vi skal ikke være bange for at tale om alvorligt syge, heller ikke om døden.

Kl. 20.45: Andagt v/ biskop Henning Toft Bro

Kl. 21.00: Tak for i dag

TILMELDING OG PRAKTISK INFO

 

Tid og sted: Torsdag den 5. november 2020 kl.16.30-21.00 i Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4, 9000 Aalborg.

 

Tilmelding: Tilmelding senest fredag den 23. oktober 2020 til Paul Holm på paul-holm@mail.tele.dk eller tlf. 23 45 81 42.

Alle deltagernavne bedes venligst oplyst.

Oplys venligst også, hvilken workshop du/I ønsker at deltage i. 

 

Obs: Af pladshensyn er det kun muligt at deltage i hele arrangementet.

 

Deltagerbetaling: Deltagerbetaling er kr. 180, - og dækker drop-in kaffe og middag med en øl eller vand. Beløbet indbetales på konto i Spar Nord Bank 9037-2600015357.

 

Alle interesserede er velkomne.