Stiftsudvalg
Diakoniudvalget

Diakoniudvalget

Aalborg Stifts diakoniudvalg har til opgave at inspirere og opmuntre til diakonalt arbejde.

Udvalgets opgaver er at:

 • kortlægge diakonale aktiviteter, såvel i sognene som på organisations-/institutionsniveau og ajourføre denne kortlægning
 • informere om diakoni på stiftets hjemmeside
 • arrangere debat-, kursus- og inspirationsdage om diakoni
 • inspirere til afholdelse af diakoniens dag i flest mulige sogne/provstier
 • opbygge idébank for diakonale initiativer
 • være i kontakt med de diakonale organisationer, som arbejder i stiftet
 • formidle erfaringer fra diakonale initiativer i andre stifter
 • stille forslag til stiftsrådet eller til biskoppen vedr. ønskelige initiativer

Eksempler på diakonale tiltag i Aalborg Stift:

 • Ældre
 • Særligt udsatte
 • Børn/familier
 • Voksne
 • Unge

En undersøgelse af diakoni i Aalborg Stift: 

 1. Diakoni i Aalborg Stift – oversigt
 2. Sognestørrelse og diakonal aktivitet
 3. Drøftelse og aktivitet
 4. Inspiration udefra savnes
 5. Forslag og kommentarer

Se undersøgelsens resultater her

Inspiration til diakonale aktiviteter

Find en oversigt over diakonale aktiviteter i Aalborg Stift til inspiration til opstart af nye tiltag. Hent inspirationsoversigten
 

Følg diakoniudvalgets arbejde
Læs referater fra udvalgsmøder her

Medlemmer af diakoniudvalget:

Annelise Skjerning Hejlskov

Formand
Sognepræst i Farstrup
98686011
ass@km.dk

Paul Holm

Næstformand
Formand for diakonkonventet i Aalborg Stift

98255322
paul-holm@mail.tele.dk

Henning Toft Bro

Biskop

98188088
kmaal@km.dk

Lena M. Bentsen

Korshærs- og arresthuspræst

24406204
lmb@km.dk

Leif Sondrup 

Leder af Folkekirkens Familiestøtte

91520900
leso@km.dk

Susanne Houmøller

Referent
Leder af Den Blaa Sociale Café, Hjørring

shj@blaakors.dk

Vibeke Bach Hansen

Kirke og Kulturmedarbejder i Bangsbostrand

98428207
smh.bangsbostrand@mail.tele.dk

Ivana Høgagard

24654639
lh@km.dk

Joan Amalie Holck

Diakonipræst i Morsø Provsti

30545520
jamh@km.dk

Birgitte Viftrup

Sogne- og diakonipræst

91551922
birgittevm@gmail.com

Jeanette Dam Kaastrup

Leder af Reden Aalborg

jk@redenaalborg.dk

Doris Vest Steen

Kirke- og kulturmedarbejder i Skalborg

30660523
dvst@km.dk