Stiftsudvalg
Diakoniudvalget
Kvinde og ældre mand

Diakoniudvalget

Aalborg Stifts diakoniudvalg har til opgave at inspirere og opmuntre til diakonalt arbejde. Udvalget arbejder med vidensdeling og konkrete værktøjer til diakoni.

Udvalgets opgaver er at:

 • kortlægge diakonale aktiviteter, såvel i sognene som på organisations-/institutionsniveau og ajourføre denne kortlægning
 • informere om diakoni på stiftets hjemmeside
 • arrangere debat-, kursus- og inspirationsdage om diakoni
 • inspirere til afholdelse af diakoniens dag i flest mulige sogne/provstier
 • opbygge idébank for diakonale initiativer
 • være i kontakt med de diakonale organisationer, som arbejder i stiftet
 • formidle erfaringer fra diakonale initiativer i andre stifter
 • stille forslag til stiftsrådet eller til biskoppen vedr. ønskelige initiativer
   

Eksempler på diakonale tiltag i Aalborg Stift:

 • Ældre
 • Særligt udsatte
 • Børn/familier
 • Voksne
 • Unge

DIAKONIKONFERENCE 2021


Stiftsudvalget afholder konference i Folkekirkens Hus i Aalborg. Kom og få inspiration til diakonalt arbejde i dit sogn.

Læs mere og se program
Stor flok mennesker set højt oppefra former to hænder

Inspiration til diakoni 

Bliv inspireret  til nye diakonale aktiviteter.

Se inspirationsoversigten

Kop kaffe

Diakoniudvalget

Annelise Skjerning Hejlskov
Formand / sognepræst i Farstrup
98 68 60 11 / ass@km.dk

Paul Holm
Næstformand / formand for diakonkonventet i Aalborg Stift
98 25 53 22 / paul-holm@mail.tele.dk

Henning Toft Bro
Biskop
98 18 80 88 / kmaal@km.dk

Lena M. Bentsen
Korshærs- og arresthuspræst
24 40 62 04 / lmb@km.dk

Ole Elbæk
Leder af Folkekirkens Familiestøtte
30 32 22 30 / olep@km.dk

Susanne Houmøller
Referent / Leder af Den Blaa Sociale Café, Hjørring
shj@blaakors.dk

Vibeke Bach Hansen
Kirke- og kulturmedarbejder i Bangsbostrand
98 42 82 07 / smh.bangsbostrand@mail.tele.dk

Ivana Høgagard
Sogne- og diakonipræst
24 65 46 39 / lh@km.dk

Joan Amalie Holck
Diakonipræst i Morsø Provsti
30 54 55 20 / jamh@km.dk

Birgitte Viftrup
Sogne- og diakonipræst
91 55 19 22 / birmo@km.dk

Jeanette Dam Kaastrup
Leder af Reden Aalborg
jk@redenaalborg.dk

Doris Vest Steen
Kirke- kulturmedarbejder i Skalborg
30 66 05 23 / dvst@km.dk

Birgitte Viftrup Mortensen
Sogne- og diakonipræst
91 55 19 22 / birmo@km.dk

FØLG DIAKONIUDVALGETS ARBEJDE

Diakoni i Aalborg Stift

Mand på cykel med lad foran

Diakoni er kommet på dagsordenen

"Der er kommet et meget større organisatorisk fokus på det." 

MERE OM...

Diakoniudvalget gennemførte i foråret 2012 en netbaseret undersøgelse af diakoniens placering i Aalborg Stifts menigheder og sogne. Se forskellige artikler og tabeller her: