Stiftet
Præster og medarbejdere

Aalborg Vestre Provsti

Provst (kirkebogsfører):

På grund af vakance henvises til
telefonnr. 98351035 i spørgsmål vedrørende kirkelig betjening., 0

Provstisekretær:

Dorte Raundrup Elhauge
Sygehusvej 2, 9240 Nibe

Pastorater:

Sogne:

Pastorater & Sogne:

Provstiudvalget

Formand

Jens-Anders Overgaard Djernes
Harald Fischers Vej 1
9480 Løkken

Næstformand

Albert Fristrup Andersen
Skalledamsgårdvej 2
Simested
9240 Nibe

Menige medlemmer

Annemette Kamp Nielsen
Præstevangen 2
Bislev
9240 Nibe
Henrik Lundgaard Nielsen
Snebærvej 23
9230 Svenstrup J
Inger Bach Hansen
Sydemestergade 45
9240 Nibe
Lene Berg
Bopladsen 33
9230 Svenstrup J

Hjælp til søgning

Klik på det ønskede faneblad og start din søgning.

Præster og medarbejdere
Her kan du søge efter præster og medarbejdere og se i hvilke sogne, de er ansat. Du finder kontaktinformationer ved at klikke på sogn i søgeresultatet. Du kan også finde prædikener fra præster, som har bidraget til prædikensamlingen her på hjemmesiden.

Sogne
Her kan du finde information om alle stiftets sogne, ansatte og kirker. 

Kirker
Under kirker er der fotos af alle stiftets 334 kirker samt forklarende tekst om kirkernes historie og udsmykning. Kirkedatabasen bliver løbende opdateret, se de seneste opdateringer her. Kontaktinformationer på kirkens personale finder du ved at søge specifikt på præster og medarbejdere eller ved at søge under sogne. 

Provstier
Søger du på et provsti får du kontaktinfo på provst, provstisekretær og provstiudvalg samt et overblik over, hvilke pastorater og sogne der hører til i provstiet. Der er i alt 14 provstier i stiftet: Brønderslev, Frederikshavn, Hadsund, Hjørring Nordre, Hjørring Søndre, Jammerbugt, Morsø, Rebild, Sydthy, Thisted, Aalborg Budolfi, Aalborg Nordre, Aalborg Vestre og Aalborg Østre.

Prædikener
Under prædikener finder du prædikener tilbage fra 1998 og frem til i dag. Det er præster i stiftet, der løbende bidrager til samlingen. Du finder en prædiken ved at søge specifikt på prædikantens navn, på årstal, en dag i kirkeåret eller fritekst. Navne på dage i kirkeåret finder du her. Du finder et direkte link til 'ugens prædiken' fra hjemmesidens forside.