Stiftet
Præster og medarbejdere

Hørdum Kirke

Hørdum Kirke
Thorsvej 25A Koldby
7752 Snedsted