Stiftet
Prædikener

2017-12-25
Holdningskorrigerende tøj
Mange af os har sikkert se reklamerne af de forskellige former for ”holdningskorrigerende tøj” – altså tøj, der efter sigende kan støtte og rette ryggen, så vi får en mere rank fremtoning.

Jeg ved ikke om det er sundt at gå med, eller om det i det hele taget virker. Men jeg har det lidt på samme måde med en bestemt sætning i den prolog til Johannesevangeliet. Nemlig sætningen: Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. Den sætning understøtter mit selvværd og rejser mig op, så jeg ikke behøver at gå nedbøjet her fra. Jesus giver mig ret til at blive og være Guds barn, det betyder at jeg kan gå ud herfra som et frit menneske.

Men det hele begynder med begyndelsen – med Guds begyndelse! I begyndelsen var Ordet, siger Johannes, og det var Ordet, der var med, da Gud skabte verden: Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys. Men Mennnesket elskede mørket højere end lyset (jvf.joh.3.19). Det er menneskehedens historie helt fra Adams fald, som det er beskrevet fra paradiset, hvor han efterfølgende skjulte sig for Gud. Menneskets historie er én lang forfaldshistorie, og det er på den baggrund vi hører om julens begivenheder. Det menneske, der var skabt i Guds eget billede, havde fået et billede af Gud selv som fjende i stedet for som skaber og far. Det efterlod verden og dens mennesker uden direkte adgang til lyset.

I julen kommer Gud med lyset ind i mørket. Han VIL lade lyset skinne, derfor sendte han Sin søn, Ordet, Livets Lys, til jorden. Han sendte ham ind i mørket som en stjerne, der skinner midt i nat-ten. Solopgangen, fra det høje, der vil besøge os, kom i en fattig skikkelse og Guds Skabermagt blev afmægtig fordi han gav afkald for vores skyld.

Men mørket greb det ikke – står der. Lyset skinner - uanset hvad der ellers sker. Kristus er her for os, uanset hvad vi gør. Men det hjælper ikke noget, hvis vi ikke vil modtage lyset eller Kristus. Vi kan sammenligne det med det fyrtårn, der sender sine stråler ud over havet ved Hirtshals, så styrmanden i skibet kan styre efter lyset (jeg ved godt det ikke er aktuelt længere). Men lyset hjælper ingenting, hvis styrmanden lukker øjnene for det, eller hvis han ikke kan kigge ud af vinduet. Det slukker ikke fyret, men vi har ingen gavn af den, og det ender galt. Sådan lyder det hos Johannes, at vi risikere at gå glip af det vigtigste, hvis vi ikke "griber" Jesus når han er midt i blandt os.

Gud kommer til sit eget. Når Jesus kommer til verden, så kommer han til den verden, der allerede tilhører ham. For Johannes gjaldt det særligt om det jødiske folk, at det er udvalgt til på en særlig må-de at være Guds folk. Men det samme gælder ethvert menneske! Når Jesus kommer til os, kommer han til sit eget, som det hedder i en af vore kendte julesalmer: Det er ej fremmed bolig, du har den selv jo købt.
Men hans egne tog ikke imod ham og verden kendte ham ikke. Sådan skriver Johannes om Jesu komme, og når han bruger ordet kende, betyder det først og fremmest, at de ikke anerkender ham og ønsker fællesskab med ham. De havde muligheden for at kende ham - men de gjorde det ikke. Sådan gik det for de fleste.

Men han fortsætter: Dem, der tog imod ham … der var altså nogen, som tog imod ham, troede på ham og anerkendte ham. Fra de andre evangelierne ved vi, at det gjaldt hyrderne på marken og de vise mænd fra Østen, og senere hører vi om disciplene, der tog imod ham og fulgte ham, og iv hører om toldere og syndere, der flokkedes om ham.

Ret til at blive Guds børn.
I troen på Kristus får du ret og autoritet til at kalde dig et Guds barn. Det gælder uanset hvordan din fortid har været. NU har du ret til at blive og være et Guds barn!

Det at være barn af Gud betyder flere ting for dig:
• Det forudsætter en fødsel (se johs. kap.3), og netop derfor afhænger det ikke af dig, men af den, der føder. Det sker ikke på baggrund af noget i dig selv eller hos noget andet menneske, men fordi Gud vil det.
• Det giver et livsfælleskab med Gud. Fællesskabet mellem forældre og børn kan udforme sig på mange forskellige måder, også på lang afstand. Men især her i juletiden bliver det særligt tydeligt, at et manglende livsfællesskab mellem forældre og børn. På samme måde har vi et livsfælleskab med Gud – og dermed også med andre Guds børn. Julen er udtryk for at Gud vil fællesskab med os, og at vi skal have fællesskab med hinanden.
• Det betyder at vi har et troens tillidsforhold til Gud, som vores far, og vi kan vider os elsket af Gud, og dermed også finde kraften til at elske vores næste
Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham.

Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden.

Holdningskorrigerende kærlighed
Hvis du mærker at du trænger til at få korrigeret din holdning til dig selv og til verden omkring dig, så er der ingen sted, det er bedre at hente hjælp end i det faktum, som vi fejrer i julen. Guds Ord blev menneske for at kunne tale til dig og have fællesskab med dig.

Her finder du Guds holdningskorrerende kærlighed, som kan ændre dit syn på dig selv. Den giver dig ret og autoritet til at være et barn af Gud. Når du ser dig selv i spejlet, så ser du hvordan et Guds barn ser ud! Derfor kan du rejse dig og gå herfra med rank ryg og vide at du hører ham til og har barnets fællesskab med ham.

Himlens lys kom i dig til jord,
Skinner til ny oplysning stor,
Godt kanvi nu ved nattetid
Kende som børn vor Fader blid
O, Gud ske lov.
Bjarne Hougaard
Sognepræst (kirkebogsfører), Hirtshals Sogn
99 - 107 - 114 - 108 - 112
Ordet
Joh. 1,1-14
Es. 9,1-6a eller 1. Mos. 1,1-5 1. Joh. 4,7-11
Prædikener fra Juledag Prædikener af Bjarne Hougaard

Sådan bruger du søgemaskinen

- Brug fanebladet Præster og medarbejdere for information om, hvilket sogn, den pågældende er ansat i. 

- Find information om stiftets sogne, personale og kirker under Sogne.

- Benyt fanebladet Kirker for at finde fotos og historier omkring de 334 kirker i stiftet. 

- Brug Provstier for at finde kontaktinformationer på provst, provstisekretær, provstiudvalg eller for at få    overblik over pastorater og sogne i provstiet.

- Søg blandt mere end 1000 Prædikener i stiftets store prædikensamling.

 

Se opdateringer af kirkesamlingen her.