Stiftet
Prædikener

1. søndag efter helligtrekonger

2019-01-13
I dag er det den første almindelige søndag efter Jul og Helligtrekonger. Men højtidens lys skinner stadigvæk på os. Dens toner klinger i de salmer, vi synger. Dens tanker udfoldes i de hellige tekster.

Vi kender det, Evangelisten Johannes skriver om Julens begivenhed – at ”Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så Hans herlighed”.
Det kan være nærliggende at gøre de sidste ord til en slags overskrift over Hellig tre Kongers Dag og de følgende søndage: Vi så Hans herlighed.
Barnet, født i en stald, lagt i en krybbe, med jævne folk som forældre, i første omgang kun opdaget af fattige hyrder – vi så Hans herlighed.
Der var mennesker, der så, at der var noget mere at sige om Ham, både da Han som nyfødt lå i krybben, og da Han som voksen færdedes ad landets støvede veje.
Vel så de kun Hans herlighed i glimt; men det forandrede alt for dem.
Det gik op for dem, at dette barn, dette menneske, var Guds Søn, ja, Gud af Gud. Guddoms-Ordet, Skaber-Ordet, der var blevet kød og havde taget bolig blandt mennesker.
Stjernen, som de vise mænd så i Østen, var med til at afsløre, at barnet i Betlehem var et særligt barn.
Det samme var de gaver, de vise mænd bragte barnet – som de er blevet forstået gennem århundreder:
Guld er en passende gave til en mægtig konge – og udpeger derfor Barn-Jesus som en konge, på trods af de fattige omgivelser.
Røgelse er et værdigt offer til den sande Gud – og udpeger Ham derfor som Gud, på trods af den menneskelige skikkelse.

I dag får vi lov at se endnu et glimt af Hans herlighed.
Jesus er blevet tolv år. I anledning af påskefesten har Han været med Maria og Josef i Jerusalem. Og der bliver Han, da alle andre begiver sig på vej hjemad.
Maria og Josef finder Ham igen, efter tre dage.
De finder Ham i templet, hvor Han sidder sammen med dem, der var lærere der. Hans indsigt, sådan som den kommer frem i Hans spørgsmål og svar, vækker forundring.
Da Maria henvender sig til Ham, svarer Han – og de ord er de første ord af Ham, vi har bevaret:
”Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far?”
Maria sagde: ”Din far og jeg har ledt efter dig”. Din far og jeg. Josef og jeg. Men Jesus siger: ”Jeg bør være hos min far”. Hos min far. Det er ikke Josef, Han tænker på, men Gud.
I de første ord af Ham, vi har bevaret, omtaler Han altså Gud som sin far – på en måde, der viser, at Han er sig bevidst, at Han i enestående forstand er Guds Søn.

Vi får lov at se et glimt af Hans herlighed, af, hvem Han i virkeligheden er.
Det skal vi holde fast, både når vi ser Ham som barnet i krybben, når vi ser Ham som den voksne, der færdes ad landets støvede veje, og når vi ser Ham som den, der lider og dør på korset.
Det barn, den mand, er Guds Søn. Han viser os Gud. Viser os, hvordan Gud er. Viser os, hvad Gud vil os – og vil med os.
Derfor må vi aldrig gøre os færdige med Ham.
Tværtimod bør vi, som Hans mor gjorde det, gemme alle ordene om Ham i vore hjerter.
At hun gemte ordene i sit hjerte, betyder, at hun gemte dem i sin kærlighed – som det, der har betydning på liv og død.
De ord var ikke kun en viden, hun havde i hovedet; nej, de var med til at holde hende i live som menneske.
På samme måde vil de være med til at holde os i live som mennesker, når vi gemmer dem i vore hjerter.
Og da kan tro og håb og kærlighed vokse i os – og vi gå frem i visdom og yndest hos Gud og mennesker, ganske som det fortælles om vor Herre Jesus Kristus, at Han gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker.

Om den slags vækst og fremgang taler Apostlen Paulus i dagens epistel-tekst.
Ligesom de vise mænd frembar gaver til Barn-Jesus, guld, røgelse og myrra, formaner Paulus os til at bringe vore legemer – og det vil sige: os selv – som et levende og helligt offer, der er Gud til behag.
”Det skal være jeres åndelige gudstjeneste”, siger han.
Lidt frit kunne det måske gengives: Det skal være jeres gudstjeneste som mennesker af fornuft.
Og så fortsætter han og uddyber:
”Tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved, at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det, som behager Ham, det fuldkomne.”

Når vi tager de ord til os, som en anvisning for vort liv som mennesker og som kristne, kan det blive nærliggende, med tanke på de udfordringer, tilværelsen møder os med fra dag til dag, at bede, som denne søndags særlige bøn lægger os ordene i munden:
”Giv os øje for, hvad du vil vi skal gøre, og kræfter til at udføre, hvad du sætter os for øje.”

Om det blot må lykkes for os, skal vi nok få lov at se glimt af Guds herlighed over det liv, vi skal leve med hverandre - og mere end glimt kan vi sikkert heller ikke tåle.
Amen.
Peter Østerby-Jørgensen
Sognepræst (kirkebogsfører), Erslev Sogn, Galtrup Sogn, Øster Jølby Sogn, Solbjerg Sogn
749, 109 v.2-3 , 401, 430, 116, 101, 140 v.3-7
Den tolvårige Jesus i templet
Luk. 2,41-52
Sl. 84 Rom. 12,1-5
Prædikener fra 1. søndag efter helligtrekonger Prædikener af Peter Østerby-Jørgensen

Hjælp til søgning

Klik på det ønskede faneblad og start din søgning.

Præster og medarbejdere
Her kan du søge efter præster og medarbejdere og se i hvilke sogne, de er ansat. Du finder kontaktinformationer ved at klikke på sogn i søgeresultatet. Du kan også finde prædikener fra præster, som har bidraget til prædikensamlingen her på hjemmesiden.

Sogne
Her kan du finde information om alle stiftets sogne, ansatte og kirker. 

Kirker
Under kirker er der fotos af alle stiftets 334 kirker samt forklarende tekst om kirkernes historie og udsmykning. Kirkedatabasen bliver løbende opdateret, se de seneste opdateringer her. Kontaktinformationer på kirkens personale finder du ved at søge specifikt på præster og medarbejdere eller ved at søge under sogne. 

Provstier
Søger du på et provsti får du kontaktinfo på provst, provstisekretær og provstiudvalg samt et overblik over, hvilke pastorater og sogne der hører til i provstiet. Der er i alt 14 provstier i stiftet: Brønderslev, Frederikshavn, Hadsund, Hjørring Nordre, Hjørring Søndre, Jammerbugt, Morsø, Rebild, Sydthy, Thisted, Aalborg Budolfi, Aalborg Nordre, Aalborg Vestre og Aalborg Østre.

Prædikener
Under prædikener finder du prædikener tilbage fra 1998 og frem til i dag. Det er præster i stiftet, der løbende bidrager til samlingen. Du finder en prædiken ved at søge specifikt på prædikantens navn, på årstal, en dag i kirkeåret eller fritekst. Navne på dage i kirkeåret finder du her. Du finder et direkte link til 'ugens prædiken' fra hjemmesidens forside.