Stiftet
Prædikener

5. søndag efter trinitatis

24-07-2011
Peter Albek Noer
Sognepræst, Frøslev-Mollerup-Ovtrup-Dragstrup pastorat
422 - 687 - 147 - (217,1) - 360 - 359
Peters fiskefangst
Luk. 5,1-11
Es. 6,1-8 1. Pet. 3,8-9[15a]
h4. En lystfiskerhistorie

Jer der er vokset op her ved Limfjorden eller havet kan sikkert fortælle en masse gode lystfiskerhistorier.
"Joh, der var en gang hvor …" (- og så kan I selv fortsætte)

Jeg har også en lille lystfisker-historie med:

bq. To personer mødtes. Og den ene sagde til den anden:
- Hvordan er det, du ser ud? - Hvad er der sket?
- Joh. Skulderen er af led. Jeg har været på fisketur og fik en stor torsk på krogen.
- Nej-da. Det må ha' været en stor torsk, når den ku' trække din skulder af led.
- Nåh ja, uheldet skete nu først, da jeg skulle vise, hvor stor den var…!

h4. Peters fiskedræt - som en lystfiskerhistorie - en træt fisker

Dagens prædiketekst er en fiskerhistorie fra det virkelige liv!
Den begynder ikke spændende.
Fiskerne var trætte - og skuffede. De havde slidt meget af natten med fiskeri og havde ikke fået noget ud af det, undtagen en nat med for lidt søvn. Nattens anstrengelser var mislykkedes. Det var ikke fordi Simon Peter var en dårlig fisker - han havde bare været uden held denne nat.
Han var sikkert oplært rigtig godt af sin far - og han havde selv båd, og folk til at hjælpe sig. Han havde fisket i mange år og kendte Genesaret sø rigtig godt.
Men denne erfarne fisker, Simon Peter, sad nu på stranden, skuffet - ja, måske irriteret over, at nattens anstrengelser ikke havde givet noget resultat. Han ordnede garn og var ved at klargøre båden til fisketuren næste nat.

h4. Jesus låner båden som talerstol

Samtidig er Jesus på den samme strand, og en masse mennesker skaber trængsel omkring ham - for at høre ham fortælle om Gud.
Da får Jesus øje på to både.
Jesus går op i den båd, der tilhører Simon Peter og be'r ham om at sejle båden lidt ud, så Jesus kan bruge den som en slags talerstol.
Det var ikke meget Jesus bad Simon Peter om, men det var begyndelsen til noget overvældende stort.


h4. Jesus ville at de skulle ud og fiske ved højlys dag

Da Jesus er færdig med at tale til de mange tilhørerne, opfordrer Jesus Simon Peter til at sejle ud på dybet og fiske - ved højlys dag.

h4. Peters tanker vedr. Jesus fiskeriprojekt

Vi ved ikke hvad Simon Peter har tænkt inde i sig selv, men det har sikkert været nogenlunde sådan her:
"Det kan godt være at den her tømrersøn er ret fantastisk, og at han er god til at tale og undervise og at det, han siger, er værd at høre på, - men fiskeri - helt ærligt - det har han altså ingen forstand på!

# For det første siger al erfaring at man skal fiske om natten her på Genesaret sø.
# For det andet, så har vi jo prøvet hele natten uden resultat, så det kan da ikke bliver bedre her midt på dagen.
# For det tredje så er jeg og mine folk trætte.
# For det fjerde, så skal vi til at ordne garn en gang til.
# Og for det femte, så har jeg ikke lyst til at gøre mig selv til grin overfor alle disse mennesker."

Disse tanker har sikkert kørt rundt i Simon Peters hoved.
Men modvilligt indvilliger han og siger: OK, på dit ord vil jeg kaste garnene ud igen. Simon Peters ord viser tydeligt: Det er dit ansvar, Jesus, og det er dig der bliver til grin, hvis vi ikke fanger noget."


h4. Et fiskerunder

Men - der skete noget. Underet skete. Garnet blev tungt - og jeg gad nok ha' set fiskernes øjne da det sprællede i vandoverfladen med fisk. De fangede en masse fisk og deres garn var lige ved at sprænges og de måtte kalde den anden båd til hjælp. Der var så mange fisk at begge både var. lige ved at synke. En fantastisk fiskerhistorie!

h4. Peter føler nederlaget - og erkender den!

Al Simon Peters fiskeerfaring falder til jorden. Den der blev ydmyget var - på trods af hans ihærdige forsøg på det modsatte - ham selv.
Simon Peter mærkede nederlaget - og allervigtigst han erkendte den.
Han faldt på knæ foran Jesus og sagde:
"Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand."
Han bekendte at han ikke havde troet på Jesu ord - og derfor så han sig ikke værdig til at have med Jesus at gøre.

h4. Grebet af rædsel over Jesu myndighed

Simon Peter og de andre fiskere blev også grebet af rædsel, som der stod. De havde indset at de stod over for én, der havde myndighed og magt udover, hvad der er muligt for et almindeligt menneske.
De var flove over deres modvilje til at tro på hvad Jesus havde sagt. De stod nu med røde ører.

h4. Jesus ville bruge Peter på trods af Peters modvilje.

På trods af Simon Peters modvilje og svage tro på hvad Jesus sagde - så kunne Jesus bruge Simon Peter.
Hvordan kan det lade sig gøre. Jo, to ting er væsentlige:

* For det første. Der skete noget med fiskeren Simon Peter den dag. Han mødte Jesus på en sådan måde at noget blev forandret inde i ham. Det, han ikke selv kunne klare ved hårdt arbejde om natten, det, klarede Jesus blot ved at udfordre Simon Peter og sagde Gå ud og fisk. Underet skete. To både blev fyldt med fisk, så de var ved at synke. Og ikke nok med at han indså sin egen modvillighed og manglende tro. Han bekendte den også for Jesus.
* For det andet, da Jesus sagde: "Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker", så tog Simon Peter det til sig. Da lagde han al sin frygt, træthed, modvilje, fiskerbåd og manglende tro på Jesu ord til side og fulgte ham ud i landet, for nu skulle han fiske mennesker.

h4. Peters fisketur som menneskefisker - en fantastisk fiskerhistorie

Og Simon Peters videre fisketur sammen med Jesus vidner om en fantastisk fisketur, der kan få enhver lystfiskerhistorie til at blegne.
Tænk bare på Peters pinseprædiken.
3000 mennesker kom til tro på Jesus og blev frelst.

h4. Peter - et eks. på at mennesker kan forvandles i mødet med Jesus

Eksemplet med Simon Peters er helt fantastisk, - og det minder mig om et lille gruk til eftertanke.
Se på andre - og du kan blive forvirret.
Se på dig selv - og de kan blive fortvivlet.
Se på Jesus - og du kan blive forvandlet.
Simon Peter blev forvandlet i mødet med Jesus. Fokus blev flyttet.
Og han blev et yderst brugbart redskab i Guds hånd.

h4. Gennemskuet og elsket! Det gi'r fred, styrke og mod

Men grunden til at han blev et brugbart redskab var ikke fordi han i traditionel forstand blev ansat og lønnet som menneskefisker.
Var arbejdslønnen drivkraften og "menneskefiskeriet" et spørgsmål om snedigt at indfange folk ville det ikke gå!
Ingen vil indfanges.
Nej, det der drev Esajas - i GT-teksten - og Simon Peter i prædike- teksten til deres opgave for Gud, var at de vidste sig gennemskuet - og elsket af Gud, af HAM der er større myndighed end alt og alle.
_Har Gud virkeligt sat sig igennem hos os_ - kan vi ikke lade være med at være Guds hænder på jord, der ønsker at virke i kærlighed og omsorg - i ord og handling.
Det kan godt være at vejen til at _Gud får sat sig igennem hos os_ er lang. Men gid det må lykkes!
Ja, må vi alle få lov til at opleve Guds nærvær så stærkt og forvandlende at vi ikke er i tvivl, om at livet sammen med Gud er det altafgørende fundament for et rigt liv - fyldt med spændende opgaver og fællesskab med fantastiske mennesker.
Lad mig her citere et stærkt salmevers, der er formet som en bøn:
"Min Jesus, lad mit hjerte få, - en sådan smag på dig
At nat og dag du være må - min sjæl umistelig." (DDS 217,1)
Ja, må vi opleve Guds nærvær så stærkt, at vi må svare det samme som Esajas, når Gud sørg':
"Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os?"
_Her er jeg, send mig!_
Amen.