Stiftet
Prædikener

1. søndag efter påske

2018-04-08
Du følger det, du elsker i livet, det gælder oplevelser, objekter, ting og personer. Det, du følger, er det, du elsker. Når vi er ulydige mod Gud og går vore egne veje, er det egentlig fordi, vi elsker noget andet højere end Gud og følger det.

Mange af os kan godt lide disciplen Peter, fordi han ligner os så meget, han er så (fortvivlende) menneskelig, Peter svigter Jesus, fornægter Jesus, efter at han er blevet taget til fange i Getsemane have natten mellem Skærtorsdag og Langfredag. Jeg vil sætte mit liv til for dig siger Peter, og Jesus svarer Hanen skal ikke gale, før du har fornægtet mig tre gange. (Joh 13,38). Peter overvurderer sig selv og sin egen kærlighed til Jesus. Han undervurderer fristelsen og prøvelsen, Peter tror, han vil komme triumferende og sejrende igennem, hans selvtillid er stor. Sådan ser Peter sig selv: som den, der følger sin herre i tykt og tyndt. Det er hans identitet, selve meningen med hans liv, men Jesus ved, at Peter lover mere, end han kan holde og Peter ender med at fornægte Jesus tre gange, den nat da Jesus bliver forrådt. Alle disciplene svigter, og Peter er nu en sønderbrudt og knækket mand. Der er et kæmpe før og efter i Peters liv, hans selvtillid er borte, hans kækhed og stolthed er forsvundet, han ved, at han har svigtet.

Disciplene ser Jesus flere gange efter opstandelsen, men de er alligevel usikre på fremtiden, og Peter er i tvivl om sin egen situation og sit forhold til den Opstandne Herre, og han leder sine venner tilbage til hvervet som fiskere.

Kærlighed er en stærk motivation... Du følger det i livet, du elsker.

Jesus giver ikke Peter et tre ugers genoprettelsesforløb ved søen, men stiller Peter spørgsmålet: Elsker du mig? Tre gange spørger Jesus, så Peter får mulighed for at svare, anderledes end han svarede, da han blev spurgt tre gange i ypperstepræstens gård natten til Langfredag. Og sådan finder tilgivelsen sted, uden at ordet overhovedet bliver nævnt. Tænk hvis Jesus stillede os det samme spørgsmål! Elsker du mig? Hvad ville vi svare?

Kærlighed er fundamentet. Kærligheden til Gud. Det er buddet om at elske Gud, Jesus spørger ind til. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind (Matt 22,37).

Kærlighed er en stærk motivation, en stærk drivkraft, et motiv, impuls, tilskyndelse.... Du vil følge det, du elsker; tjene det, du elsker; tilbede det, du elsker; ofrer (tid, kræfter, evner, liv m.m.) for det du elsker. Hvordan du lever dit liv, viser hvem og hvad, du elsker.

Jesus forudsiger, at Peter vil komme til at dø for troen: men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke selv vil (Joh 21, 18). Jesu ord giver Peter styrke til fremtiden, at næste gang Peter kommer ind i en lignede situation med fristelse og prøvelse, hvor han risikerer sit liv, så vil han ikke fornægte Jesus, men herliggøre Gud - ved sin død. Jesus giver Peter kraft, mod og håb for fremtiden. Peter vil ikke svigte igen (det kunne han måske nok med god grund have frygtet), men Peter vil være trofast indtil døden.

Herre, sammen med dig går jeg gerne både i fængsel og i døden, sådan sagde Peter under påskemåltidet (Lk 22,34), sådan gik det ikke første gang, men sådan ville det gå anden gang.

Ifølge traditionen led Peter martyrdøden omkring år 64 e.Kr. Dette skete som følge af den romerske kejser Neros forfølgelser af de kristne. Og Peter blev efter eget ønske korsfæstet med hovedet nedad, da han ikke anså sig selv værdig til at blive korsfæstet på samme måde som sin Herre.

Det er en meget guddommelig historie, vi hører i dag. Det er menneskeligt at fejle, guddommeligt at kunne tilgive. En Vi hører om en mand, som får en ny begyndelse. En ny chance. Tilgivelse og nye chancer det er hvad, vi møder i evangeliet, og det har vi alle sammen brug for. Ikke kun én gang i livet, men igen og igen.

Følg mig (Joh 21,19), siger Jesus til slut. Sådan havde Jesus også sagt den dag, da Peter og Andreas første gang mødte ham ved Galilæas sø. Det samme kald bliver nu gentaget. Peter, det er slut med fiskeriet, følg mit kald.

Og nu er Peter parat til at gå med. Når Peters troløshed ikke kunne skille dem ad, er der ikke længere noget, der kan. Han følger efter den hyrde, der er god, fordi han sætter livet til for fårene.

Hvis nogen forbliver i kærlighedens fællesskab med ham (Jesus), så er det hans kærlighed, der bevarer forholdet, ikke den andens kærlighed – heller ikke al den fromhed eller godhed en kristen kan mønstre. (Citat fra Se, hvor nu Jesus træder. Walter Wangerin, p.52)

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du, som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen

Susanne Rytter Karamperis
Sognepræst (kirkebogsfører), Godthåb Sogn
408 - 331 - 249 - 230 - 437 - 70
Jesus og Simon Peter
Joh. 21,15-19
Es. 43,10-12 Ap.G. 2,22-28 eller 1. Pet. 1,17-25
Prædikener fra 1. søndag efter påske Prædikener af Susanne Rytter Karamperis

Hjælp til søgning

Klik på det ønskede faneblad og start din søgning.

Præster og medarbejdere
Her kan du søge efter præster og medarbejdere og se i hvilke sogne, de er ansat. Du finder kontaktinformationer ved at klikke på sogn i søgeresultatet. Du kan også finde prædikener fra præster, som har bidraget til prædikensamlingen her på hjemmesiden.

Sogne
Her kan du finde information om alle stiftets sogne, ansatte og kirker. 

Kirker
Under kirker er der fotos af alle stiftets 334 kirker samt forklarende tekst om kirkernes historie og udsmykning. Kirkedatabasen bliver løbende opdateret, se de seneste opdateringer her. Kontaktinformationer på kirkens personale finder du ved at søge specifikt på præster og medarbejdere eller ved at søge under sogne. 

Provstier
Søger du på et provsti får du kontaktinfo på provst, provstisekretær og provstiudvalg samt et overblik over, hvilke pastorater og sogne der hører til i provstiet. Der er i alt 14 provstier i stiftet: Brønderslev, Frederikshavn, Hadsund, Hjørring Nordre, Hjørring Søndre, Jammerbugt, Morsø, Rebild, Sydthy, Thisted, Aalborg Budolfi, Aalborg Nordre, Aalborg Vestre og Aalborg Østre.

Prædikener
Under prædikener finder du prædikener tilbage fra 1998 og frem til i dag. Det er præster i stiftet, der løbende bidrager til samlingen. Du finder en prædiken ved at søge specifikt på prædikantens navn, på årstal, en dag i kirkeåret eller fritekst. Navne på dage i kirkeåret finder du her. Du finder et direkte link til 'ugens prædiken' fra hjemmesidens forside.