Stiftet
Prædikener

3. søndag i fasten

19-03-2006
Annette Elmbæk Kassow
Sognepræst, Biersted pastorat
336 - 675 - 68 / 192 - 266
Jøderne og Abraham
Joh. 8,42-51
2. Mos. 32,7-10.30-32 Åb. 2,1-7
Vi er i fastetiden, på vej mod påske. Vi følger Jesus på hans vej mod Jerusalem. Det er ikke nogen let vej, vejen går mod korsfæstelse og død.

Det er afgørelsens time. Neutralitet er ikke mulig. Jesus er i en skarp ord-duel med jøderne og siger: "I har Djævelen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster", - nemlig at slå Jesus ihjel, at gøre det af med Guds søn, med kærlighedens søn på jord.

Evangeliet til i dag er en vanskelig tekst og voldsomt. Vi fornemmer, at meget står på spil. I verden er stærke magter. To magter, som kæmper mod hinanden: Guds magt, livets og kærlighedens magt på den ene side, - og dødens og djævelens magt på den anden.

Jesu budskab er kompromisløst: Jeg er udsendt fra Gud! -"Jeg siger sandheden", lyder det. En forargelse dengang, at Jesus påstår at komme fra Gud, taler de religiøse lærde imod og kalder sig selv "sandheden" (Johs.14). Men også en forargelse i dag, i vores tid, med den absolutte talemåde. I vor tid synes værdipluralismen at være toneangivende, og enhver må efterhånden afgøre med sig selv, hvad der er sandhed for mig!
Hvad bilder han sig i grunden ind Jesus? spurgte man på Jesu tid, og spørger mennesker i dag. Hvad bilder han sig ind?

Hvordan kan vi moderne mennesker forholde os til et menneske, der taler så absolut? Hvordan kan vi forholde os til Jesus, der påstår, at han er sandheden, at han er Guds søn?

Jeg tror, det vi kan gøre, er at lære ham at kende. At høre hans ord, lytte til beretningerne om hans liv, og Jesu møde med mennesker. Og lade vidnesbyrdet og rygtet om ham overbevise.
Evangeliet fortæller os, at Jesus kommer fra Gud. At Gud, livets kilde, himmelens og jordens skaber, er eet med Jesus fra Nazaret. Vil vi vide, hvem Gud er, har vi een mulighed, siger den kristne tro: det er at lære Jesus at kende.
Sandheden er ikke en lære eller en teori. Sandheden er en person, sandheden er Jesus.

Se, hvilket menneske! lyder det i salmen. Ja, se hvilket menneske. Et menneske, for hvem det er livet om at gøre, at kæmpe for kærlighedens livsmuligheder på jorden. Et menneske, som går forsoningens vej så helt og fuldt, at det ender på et kors. Et menneske, som bærer Guds liv i sig, med sådan en kraft, at døden må flygte påskemorgen. "Se, hvilket menneske!"

Jesus lærer os Gud at kende, som den Gud, der længes efter fællesskab med mennesker. Efter fællesskab med hele sin skabning, og som ikke gir' op eller vender os ryggen, når det hele, eller vi selv ser håbløse ud. "Det kristne budskabs kerne er præcis, at Gud den almægtige, Gud den hellige, også er den Gud, der er fuld af nåde og barmhjertighed" (Desmond Tutu).
Det er det afgørende. Det er den sandhed, Jesus kæmper for med sit liv, og som han aldrig opgir', om end hele helvede vender sig imod ham.

Sandheden er Guds kærlighed! Jesus fortæller os, at sandheden om et menneske mere end noget andet er, at det er elsket. - Det er en sandhed, som også i dag er truet. Truet hver eneste dag! Dagligt bedømmes mennesker på udseende, kunnen, rigdom og hvor langt vi er nået i "præstationsræset". "Du er, hvad du formår!" lyder det, og det er en hård skole, hvor rigtig mange af Guds børn hægtes af.
Jesu budskab er anderledes: Du er, hvad Gud elsker frem i dig! Du er, hvad du er værd, set med kærlighedens øjne!

Er det sandt, at kærligheden er det vigtigste i et menneskes liv?
Vi kan prøve at tænke efter, i vort eget liv, om det er sandt: Hvad er den vigtigste sandhed om dig?

* at du er dygtig, flittig, har fine eksaminer og gode anbefalinger?

* at du ofte bærer dig klodset ad, har svigtet, er egoistisk?

* at du er elsket?

Mon ikke den sidste? Den sandhed kan vi ikke leve foruden. Når livet bliver alvor, og mennesker har kort tid at leve i, er det, hvad de fleste vælger: Jeg ønsker at være sammen med mine nærmeste, med de mennesker, der betyder mest for mig, med mine elskede!
Det er, Gud ske lov!, sandheden om menneskelivet, at vi er elskede. Og livets dybeste mening er, at den kærlighed, der blev mig til del, skal jeg bære ud i livet, videre til min næste.

"Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig", siger Jesus. Hvad vil det sige at elske Gud? Det er at søge Guds vilje, at være optaget af at leve, sådan som det er meningen, at vi mennesker skal leve: med retfærdighed, barmhjertighed og kærlighed. At elske Gud vil sige at følge Jesus efter, at gå ud i livet, i glæde og sorg, med håb og tro på Guds omsorg for hvert menneske.

Vi er i fastetiden, på vej mod påske. Jesus siger: "Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden". Ordene peger frem mod Jesu opstandelse. Allerede nu taler Jesus som dødens overvinder, som ham, der inden længe på korset vil sige til en simpel røver, de håbefulde ord: i dag skal du være med mig i Paradis!