Stiftet
Prædikener

6. søndag efter trinitatis

2018-07-08
Om at få fat i livet...

Liv, det får vi, når miraklet sker, og vi bliver til som et lille menneskefrø, der tager form og gror i vores mors mave.

Liv, det er det, der sker os, når vi bliver født fra denne indre vandverden, hvor vi er undfanget og begynder at trække luft ned i lungerne og tage føde og verdens indtryk til os.

Liv, det er, at hjertet slår, blodet ruller i årene, kroppen bevæger sig og sanser og tanker og følelser går igennem den.

Det er at vågne hver morgen til en ny dag leve den efter bedste evne og gå i seng igen og hvile og sove sig klar til endnu én.

Det er liv, og det kan være fantastisk!

Det kan være fyldt med store øjeblikke, der helt overgår ens forstand. Hvor lykkefølelse og taknemmelighed fylder en.

Og det kan være forfærdeligt og fuld af uudholdelig smerte og tidspunkter, hvor man inderligt ønsker, at alt var anderledes end det er.

Det kan være stille og roligt fuld af dagligdagens gentagelser, som man keder sig lidt ved eller holder af, fordi det holder en i live og giver en tryghed, at tingene er, som det plejer.

Og det kan være hektisk og foranderligt, intenst og uroligt.

Og vi ved, det ender en dag med en udånding, et sidste hjerteslag, en krop der bliver ubevægelig.

Neden under det hele, alt, der sker os fra vi fødes til vi dør, der flyder det, livet.

Livet er, hvad der sker dig, mens du har travlt med alt muligt andet som John Lennon sang det i en af hans kendte sange.

Travlt, det kan vi have med mange ting - også med at få fat i livet. Den gode del af det. Skabe os tryghed og en vis sikkerhed i det her liv. Få fat i det, der holder og giver ikke bare en kortvarig eller let glæde, men en dybere og langtidsholdbar glæde.

Det er den rige mand i dagens evangelium travlt beskæftiget med.

Han har ellers det, nogle af vi andre måske drømmer om. Rigdom. En vis materiel sikkerhed. Nok på bundlinjen til, at han ikke skal bekymre sig om, hvordan han skal overleve fra dag til dag. Ja nok til, at han kan have et behageligt liv uden hårdt arbejde og afsavn. Med overskud til leve efter religiøse påbud og overholde krav.

Men han er ikke tilfreds. Han længes efter noget. Et gode og han er villig til at gøre, hvad der skal til for at få det. Det evige liv. Det, der giver fred og sindsro med alt det usikre og uvisse, livet indeholder. Det, der gør, at død ikke skræmmer os. Det evige liv. Det, der ikke holder os i live, men giver livet en særlig kvalitet af liv for os. Af kærlighed og samhørighed, som gør døden mindre betydningsfuld og vores livslængde ligegyldig. For det er den slags, man kan få på et øjeblik, men som fylder en evighed, hvor bekymring, sorg og smerte, krig og tårer og død ikke er mere… ”Bare sig mig, hvad jeg skal gøre” siger han til Jesus.

I Tyskland mange år senere var en anden ung mand travlt beskæftiget med at få fat i det. Det evige liv. Guds nåde og kærlighed. Han gjorde sit ypperste. Udsatte sig selv og sin krop for hårde prøvelser. Blev munk. Led afsavn, fastede, afstod fra at sove, bad timer efter timer i træk, knoklede og knoklede. Forsøgte alt for at gøre sig god nok til at fortjene dette gode, der ville gøre livet godt og glædesfuldt. Det evige liv.

Jesus svarer, den rige unge mand: ”Vil du være fuldkommen, så sælg alt, hvad du ejer og giv det til de fattige og kom og følg mig!”

Og den rige unge mand går nedslået derfra ude af stand til at gøre dette: at skille sig af med det, som giver ham sikkerhed og behagelighed i livet.. At bytte det for et uforudsigeligt liv i Jesu fodspor, det magter han ikke!

Gør vi? Kunne vi få os selv til at hæve hele pensionsopsparingen i banken og give den væk til kirkens korshær eller et andet godt formål og leve fra dag til dag?

Og når vi stifter familie, får børn og ansvar overfor andre end os selv, tør vi så drage dem med ind i dette uforudsigelige liv uden sikkerhedsnet af nogen art?

Manden fra Tyskland erfarer, at lige meget hvor hårdt, han anstrenger sig, så er det forgæves. Det lykkes ham ikke at få fat i det, han længes efter igennem alle hans prøvelser.

Hvad skal der til? Som disciplene frustrerede spørger Jesus. Hvem kan så blive frelst? Hvis ingen af os formår at gøre, hvad der skal til.

Og svaret er så ligetil: Det kan alle, fordi for Gud er alt muligt!

Om man er født i Danmark, Europa, Mellemøsten, Afrika eller et helt andet sted. Det gør ingen forskel!

Om man er mand eller kvinde. Det gør ingen forskel!

Om man er ung eller gammel. Det gør ingen forskel!

Rig eller fattig. Det gør ingen forskel!

Om man er et menneske, der lever efter normerne eller bryder dem. Det gør ingen forskel.

Alle kan blive frelst ved tro og få det evige liv.

Hvad skal vi gøre: Ingenting!

Det er hele pointen i evangeliet og det er det, manden fra Tyskland, Luther erfarer og opdager gennem hans studier af netop romerbrevet, som vi hørte læst op fra før.

Det er ikke muligt for mennesker at gøre noget. Ingen gerning eller handling gør os retfærdige eller gode eller giver os frelse og evigt liv.

Vi får det hele af tro uden lovgerninger. Bare sådan uden videre uden at gøre spor, som dåbsbørnene fik det i dåben. De skulle ikke gøre det mindste. Bare ligge der i armene og lade sig holde. Lade sig bære og løfte, blive talt til og lade nogle svare for sig.

På samme måde får de også det vigtigste fra deres forældre gætter jeg på: kærlighed. Uden at gøre noget som helst for den eller det, tager I jer af dem. Giver dem at spise. Tager dem op, trøster dem, holder om dem og lægger dem til at sove igen, når de har brug for det.

Det evige liv. Guds kærlighed. Den får vi på samme måde, uden at gøre noget. Vi får lov at høre og høre til. Vi kan bare knæle ned, række hænderne frem og modtage den. Lade os bespise, mætte og fylde af den.

Måske, det er nemmere for børn og for fattige - for folk, der er vant til at leve deres liv på den kærlighed, andre viser dem end på, hvad de selv formår.

Måske det er langt sværere for os, der er så vant til at gøre, sikre og værne, dygtiggøre og dueliggøre os. At slippe alt det, der giver os lidt tryghed og følelse af lidt kontrol, sværere for os bare at lade os give til.

Vi må blive, som de små børn igen - os, der er voksede til voksne med stor ansvarsfølelse og lyst til at gøre.

Vi må kaste os ud i sommeren og legen og livet med hinanden. Kaste os ud i samhørigheden og fællesskabet. Tage imod kærligheden og spontant og uden regning give den videre til hinanden uden forskel på, hvem vi er og hvor vi kommer fra, og hvad vi har gjort eller ikke gjort.

Vi må lade Gud forære os det evige liv i dåbsgave og i livets store uforudsigelige øjeblikke. Ligesom vi får livet i verden forærende mirakuløst og forunderligt uden at have gjort os det mindste fortjent til det. Vi kan bare sige tak og være gavmilde med det, vi selv har fået givet!

Amen!
Anette Rask Sørensen
Kst. Sognepræst (kirkebogsfører), Nørre Tranders Sogn, Rørdal Sogn
754, 448, 487, 522, Nu er det åndens lyse tid (fra 100 salmer)
Den rige unge mand
Matt. 19,16-26
2. Mos. 20,1-17 Rom. 3,23-28
Prædikener fra 6. søndag efter trinitatis Prædikener af Anette Rask Sørensen

Hjælp til søgning

Klik på det ønskede faneblad og start din søgning.

Præster og medarbejdere
Her kan du søge efter præster og medarbejdere og se i hvilke sogne, de er ansat. Du finder kontaktinformationer ved at klikke på sogn i søgeresultatet. Du kan også finde prædikener fra præster, som har bidraget til prædikensamlingen her på hjemmesiden.

Sogne
Her kan du finde information om alle stiftets sogne, ansatte og kirker. 

Kirker
Under kirker er der fotos af alle stiftets 334 kirker samt forklarende tekst om kirkernes historie og udsmykning. Kirkedatabasen bliver løbende opdateret, se de seneste opdateringer her. Kontaktinformationer på kirkens personale finder du ved at søge specifikt på præster og medarbejdere eller ved at søge under sogne. 

Provstier
Søger du på et provsti får du kontaktinfo på provst, provstisekretær og provstiudvalg samt et overblik over, hvilke pastorater og sogne der hører til i provstiet. Der er i alt 14 provstier i stiftet: Brønderslev, Frederikshavn, Hadsund, Hjørring Nordre, Hjørring Søndre, Jammerbugt, Morsø, Rebild, Sydthy, Thisted, Aalborg Budolfi, Aalborg Nordre, Aalborg Vestre og Aalborg Østre.

Prædikener
Under prædikener finder du prædikener tilbage fra 1998 og frem til i dag. Det er præster i stiftet, der løbende bidrager til samlingen. Du finder en prædiken ved at søge specifikt på prædikantens navn, på årstal, en dag i kirkeåret eller fritekst. Navne på dage i kirkeåret finder du her. Du finder et direkte link til 'ugens prædiken' fra hjemmesidens forside.