Stiftet
Prædikener

Mariæ Bebudelse

2020-03-29
Denne hellige lektie skrives i Første Mosebog:
Engang viste Herren sig ved Mamres Ege for Abraham, mens han sad i teltåbningen på den varmeste tid af dagen. Han så op og fik øje på tre mænd, som stod der, og da han så dem, løb han dem i møde fra teltåbningen og kastede sig til jorden for dem. Han sagde: »Herre, hvis jeg har fundet nåde for dine øjne, så gå ikke din tjener forbi. Lad mig hente lidt vand, så I kan få vasket støvet af jeres fødder og hvile ud under træet. Så kommer jeg med lidt mad, så I kan styrke jer, nu da jeres vej falder forbi mig, jeres tjener. Bagefter kan I drage videre.« De svarede: »Gør blot, som du siger.« Abraham skyndte sig ind i teltet til Sara og sagde: »Tag hurtigt tre sea fint mel, ælt det, og bag brød.« Selv løb Abraham ud til kvæget og tog en god og fin kalv; den gav han til karlen, som skyndte sig at tilberede den. Derpå tog han tykmælk og mælk og den kalv, som var blevet tilberedt, og satte det for dem. Selv stod han hos dem, mens de sad og spist under træet. Så spurgte de ham: »Hvor er Sara, din kone?« Abraham svarede: »Hun er inde i teltet.« Da sagde han: »Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har din kone Sara en søn!« Sara stod og lyttede i teltåbningen bag ham. Nu var Abraham og Sara gamle, højt oppe i årene, og Sara havde det ikke længere på kvinders vis. Sara lo ved sig selv og tænkte: »Skulle jeg virkelig føle begær, efter at jeg er blevet affældig, og min herre er blevet gammel?« Men Herren sagde til Abraham: »Hvorfor ler Sara og tænker: Skulle jeg virkelig få børn nu, da jeg er blevet gammel? Intet er umuligt for Herren! Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har Sara en søn.« Men Sara løj: »Jeg lo ikke,« sagde hun, for hun var bange. Men han svarede: »Jo! Du lo!« (Første Mosebog 18,1-15)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:
Da sagde Maria: »Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser! Han har set til sin ringe tjenerinde. For herefter skal alle slægter prise mig salig, thi den Mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker; han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe; sultende har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed som han tilsagde vore fædre – mod Abraham og hans slægt til evig tid.” (Lukasevangeliet 1,46-5)
TØR VI TRO PÅ GUD?

Også i disse Corona-tider?

Landet vender på hovedet - historisk er kirkerne låste (det er dog sket én gang før). Skolerne er lukkede (okay, den har vi prøvet før - også i nyere tid), en finanskrise virker uundgåelig, (den husker vi også endnu).

Men en verdenomspændende pandemi, det har vi ikke prøvet før! (Eller jo. Det har vi. Vi skal godt nok lige kigge lidt i historiebøgerne, men det ér sket.)

Vi står på skuldrene af historien. Af vores kollektive erfaringer. Vi kender vores verdens historie, om alt det forfærdelige.

Men der er også en anden side af vores historie: At det, der ofte har virket umuligt, er sket: vi er som menneskehed kommet igennem det svære, gang på gang. Gud har ikke ladet os gå under. Foråret er kommet igen og igen, med velsignelse, liv og glæde på vores jord og i menneskers liv.

I kriser som den vi står i, må vi støve vores historiebøger af. For historien kan gøre forskellen - forskellen på, om vi tør tro eller ej.
Det her er historien, Gud idag giver os at stå på skuldrene af:

To kvinder. Sara og Maria.

De får den samme besked fra Gud - du skal føde en søn! I begge tilfælde lyder det umuligt.

Sara er lidt for gammel og affældig, Maria er lidt for ung og jomfruelig. Guds løfte er det samme til dem begge - men deres reaktion er forskellig.

Sara griner! “Ha! Hvordan skulle det kunne ske??“ Maria bryder ud i glædessang: “Nu får vi Gud at se!”

Hvorfor reagerer de så forskelligt?

Er det fordi Maria er en ung jubeloptimist, og bedre til at være positiv end Sara? Ikke mange unge, jeg kender, er jubeloptimister.

Er det fordi, det er mere spiseligt for fornuften, at en jomfru føder end at en kvinde oppe i årene gør? Jeg har måske sovet i biologitimerne - men næppe.

Hvorfor reagerer de så forskelligt?

Jeg tror, at Marias tro står på skuldrene af Saras historie! For Maria er vokset op med historien om Sara. Maria har hørt, hvordan Gud besøgte Abraham ved Mamre Ege. Og Abraham og hans kone Sara var oppe i årene - og Gud lovede dem en søn!

Maria har hørt, at Sara hun lo ved tanken, og sagde “hvordan skulle det kunne ske?” - men det skete. Maria står på skuldrene af Saras historie, og det giver hende håb og tro! Tro på, at Gud skaber liv, hvor det ikke var sandsynligt. Der kan blive velsignelse, glæde og liv igen, i unge og gamle kroppe.

Så tør vi tro på Gud?

Tør vi tro den historie, vi har hørt? (Som lyder)

I begyndelsen var der intet - men Gud blæste livsånde ind i verden.

Sara var gammel - men fødte en søn.

Maria var jomfru - men fødte Guds søn, Jesus.

Og påskens historie, som står for døren:

Jesus døde og blev lagt i graven - men opstod!!

Det er vores kristne historie, som har givet kirken tro, der hvor livet har virket umuligt: i dødens, livets og verdens kriser - og også i dag!

Sammen (om end på afstand) må vi stille os på Sara og Marias stærke skuldre!


I dag kan vi gøre Marias sang til vores egen - til tro og til håb:

Maria, Herren er med dig

han blir til den yderste dag

når tvivlen lurer ved døren

og englen er fløjet herfra

han er der hver gang du ængstes

og beder for den du har kær

han venter belyst af mørket

og våger og er dig nær.

(Maria snart er det forår, 100 salmer, nr. 803, v. 3)
Ivana Høgagard
Overensk. sognepræst, Hjallerup Sogn
Marias lovsang
Luk. 1,46-55
Es. 7,10-14 eller 1. Mos. 18,1-15 1. Kor. 1,21-31
Prædikener fra Mariæ Bebudelse Prædikener af Ivana Høgagard

Sådan bruger du søgemaskinen

- Brug fanebladet Præster og medarbejdere for information om, hvilket sogn, den pågældende er ansat i. 

- Find information om stiftets sogne, personale og kirker under Sogne.

- Benyt fanebladet Kirker for at finde fotos og historier omkring de 334 kirker i stiftet. 

- Brug Provstier for at finde kontaktinformationer på provst, provstisekretær, provstiudvalg eller for at få    overblik over pastorater og sogne i provstiet.

- Søg blandt mere end 1000 Prædikener i stiftets store prædikensamling.

 

Se opdateringer af kirkesamlingen her.