Stiftet
Om stiftet

Om Aalborg Stift

Aalborg Stift omfatter de 10 nordjyske kommuner, godt 7.000 kvadratkilometer, en sjettedel af Danmarks areal og 518.115 indbyggere.

Kirkens administrative inddeling er i det store og hele sammenfaldende med den kommunale, i Aalborg Stift dog undtaget Mariagerfjord kommune, hvoraf ca. en fjerdedel ligger i det tilstødende Århus Stift (se kort nedenfor).

Fakta om stiftet:

  • 14 provstier
  • 305 sogne
  • 152 pastorater
  • 334 kirker
  • 216 præster

Aalborg Stift er inddelt i 14 provstier: 1.Budolfi 2.Aalborg Nordre 3.Aalborg Vestre 4.Aalborg Østre 5.Brønderslev 6.Frederikshavn 7.Hadsund 8.Hjørring Nordre 9.Hjørring Søndre 10.Jammerbugt 11.Rebild 12.Sydthy 13.Thisted 14.Morsø

Stiftets historie

Det nuværende Aalborg Stift er en videreførelse af det tidligere Børglum Stift. Børglum blev opgivet som bisperesidens efter reformationen. I de følgende år flyttede bispesædet først til Nykøbing Mors, så til Thisted, derefter til Hjørring. Først i 1554 blev bispesædet overflyttet til Aalborg.

Hvad er et stift?

Et stift er den højeste organisationsenhed inden for folkekirken. Der er i alt 12 stifter i Danmark, inklusiv i Grønland og på Færøerne. Se stifterne her

Stiftsøvrighed
Hvert stift ledes af en biskop og en ansat stiftamtmand. 
I Aalborg Stift er Henning Toft Bro valgt til biskop og stiftamtmand er Torben Sørensen. Tilsammen udgør de stiftsøvrigheden, der administrerer stiftets økonomi og er øverste ankemyndighed for en række sager fra menighedsråd. 

Læs mere om stiftsøvrighedens opgaver her

Stiftsadministration
Stiftet fører desuden tilsyn med varetagelsen af bygningsvedligeholdelse, kirkegårdudvidelse og lignende, og sidder derfor som statslig sektormyndighed for folkekirken i forbindelse med udarbejdelser af lokalplaner. Det er i praksis stiftsadministrationen, der varetager disse opgaver. 

Læs mere om stiftsadministrationens opgaver her

Præster
Biskoppen varetager derudover det teologiske tilsyn med præster, der er tilknyttet provstier og sogne under stiftet. 

Find stiftets præster her

Provstiudvalg
Aalborg Stift er inddelt i 14 provstier, og hvert provsti er ledet af en provst, der står i spidsen for provstiudvalgets arbejde. Provstiudvalget består i øvrigt af et antal valgte medlemmer fra menighedsrådene i provstiets sogne. Udvalget står for den overordnede koordination af de enkelte sognes økonomi og samarbejde. 

Find de 14 provstiudvalg i Aalborg Stift her

Domkirke
Til hvert stift hører en domkirke. Budolfi Kirke er Aalborg Stifts domkirke. 

Se billeder af domkirken og læs om kirkens historie her

Stiftsråd
Der er i hvert stift nedsat et Stiftsråd, som i henhold til lov om folkekirkens økonomi af 17. juni 2009 har til opgave at bestyre stiftsmidlernes forvaltning.

Læs mere om stiftsrådets opgaver her