Supervisionskonsulent
Samtaler til præster og kirkefunktionærer

Samtaler til præster og kirkefunktionærer

Samtale- og arbejdsvejlederen i Aalborg Stift tilbyder samtaler om arbejdsmæssige spørgsmål.

Af Hanne Kragh Pahuus

Samtale- og arbejdsvejledning i grupper af præster

Samtalerne foregår i grupper på fem til otte præster. Her gives der er mulighed for under min ledelse at mødes med kolleger og sammen med dem og mig at få vendt arbejdsrelaterede spørgsmål. 
Samtalevejledning er det, såfremt man – under hensyntagen til tavshedspligten – ønsker at se på samtaler, man har haft med mennesker i sit pastorat. 
Arbejdsvejledning kan – igen under hensyntagen til tavshedspligten – dreje sig om samarbejdsproblemer, om træthed og udkørthed i forbindelse med arbejdet og andet.
I gruppesamtalerne gives der en mulighed for både at modtage og give støtte til sine kolleger i en tillidsfuld ramme. Samtidig er det også en måde at lære samtalekunsten på, idet man ser og prøver den i praksis.

Samtale- og arbejdsvejledning i grupper varer tre timer pr. gang, og vi mødes cirka fire gange pr. halvår. Antallet af gange i øvrigt vil være efter aftale.

Samtaler enkeltvis. Tilbud til både præster og kirkelige funktionærer

Samtalerne kan også finde sted med mig alene. Her kan man f.eks. hente støtte til med fornyet mod at være i et arbejde, som til tider kan være krævende.
Individuelle samtaler varer halvanden time, og også her vil antallet af gange være efter aftale.

Vejledning via telefonen

Det er også muligt for såvel præster som kirkefunktionærer at få en vejledningssamtale ved at ringe mig op.

Vigtigt om tavshedpligten

I både gruppesamtaler og samtaler enkeltvis gælder absolut tavshedspligt.

Sted for samtalerne

Samtalerne finder normalt sted på min bopæl: Egehusvej 4, 9520 Skørping. 
Skulle der være et ønske om, at såvel gruppesamtalerne som de individuelle samtaler foregår et andet sted, vil jeg være åben over for det.

Henvendelse vedrørende samtale

Såfremt man skulle være interesseret i enten gruppesamtaler eller individuelle samtaler, kan man ringe eller sende en sms til mig på tlf. 21600090. Man er også velkommen til at maile til mig på adressen hannepahuus@hotmail.com
Man kan henvende sig direkte til mig, eller man kan som præst henvende sig igennem provst og biskop, hvis man ønsker kørselsgodtgørelse. 
Kirkelige funktionærer kan ligeledes henvende sig direkte til mig. Såfremt man ønsker kørsel betalt, kan man henvende sig til menighedsrådet og ansøge her.

Samtalerne er gratis.

Jeg gør opmærksom på, at jeg arbejder uafhængigt af de kirkelige myndigheder og derfor ikke har pligt til at melde tilbage hertil.