Supervisionskonsulent
Arbejdsvejledning for seniorer

Arbejdsvejledning for seniorer

Tilbud om arbejdsvejledning for seniorer og andre ved sognepræst og arbejdsvejleder Hanne Pahuus.

Af Hanne Kragh Pahuus

Arbejdet som præst kræver et personligt engagement. Det gælder i forkyndelse, i undervisning og sjælesorg. Det er der en stor rigdom i, men det kan hænde, at lysten til arbejdet svækkes.

En manglende optagethed af arbejdsopgaverne kan have sin grund i, at vi har svært ved at finde tid til at hente ny inspiration i en dagligdag, hvor mangfoldige opgaver skal løses. Vi kan også komme til at synes, at arbejdet som præst bliver lidt for rutinepræget uden de udfordringer, som vi førhen har mødt i det. Eller måske er der opstået vanskeligheder i forhold til samarbejdet med menighedsråd, kolleger og ansatte ved kirken. Alt sammen kan det være noget, som tærer på arbejdsglæden.

Et ønske om at finde ny inspiration og nye udfordringer i et andet embede kan være der, men det kan være ganske svært at skifte embede, når vi har nået en vis alder. Vi kan synes, at vi stadig har energi og lyst til noget nyt, og vores erfaringer i præstearbejdet kan have givet os nogle kompetencer, som vi gerne vil bruge. Det er blot ikke altid så enkelt at finde en måde, hvorpå vi kan komme til at bruge vores kompetencer.

I en kollegial samtale med en uddannet samtale- og arbejdsvejleder gives der en mulighed for at tale om de vanskeligheder, man måtte have i sit arbejde, ligesom man kan få hjælp til en afklaring af, hvad man gerne vil med sit arbejdsliv.

Samtale- og arbejdsvejledning – eller supervision som det også kaldes – er ikke rådgivning. Formen i samtalen er derimod den sokratiske, hvor man gives mulighed for selv at finde en vej ved at udveksle tanker med en, som er trænet i at lytte og i at stille afklarende spørgsmål.

Om samtalerne

Samtalerne kan foregå i en gruppe af præster eller individuelt.

Gruppesamtalerne er af tre timers varighed pr. gang, og man vil her normalt aftale fem til otte gange.

Individuelle samtaler varer halvanden time, og man vil typisk komme flere gange.

Der er også en mulighed for at få arbejdsvejledning via telefonen.

Samtalerne er gratis, og det er muligt at få kørselsgodtgørelse, hvis man ansøger om arbejdsvejledning ad tjenstlig vej.

Jeg gør opmærksom på, at jeg arbejder uafhængigt af de kirkelige myndigheder og derfor ikke har pligt til at melde tilbage hertil.
Kontakt
Hanne Kragh Pahuus
Supervisionskonsulent

Tlf.: 21 60 00 90
Mail: hannepahuus@hotmail.com