Konsulenter
Pastoral-teologi
Kvinde og mand i jakkesæt set oppefra

Pastoral-teologisk stiftskonsulent

Kirsten Staghøj Sinding er pastoral-teologisk stiftskonsulent med supervision og arbejdsvejledning som område. 


Kirsten Staghøj Sinding har taget en to-årig uddannelse i sjælesorg og samtale hos pastor og psykoterapeut Bent Falk. Derudover har hun gennemgået grundkursus i sjælesorg og er uddannet samtalevejleder fra FUV, Løgumkloster. Endelig mestrer hun konflikthåndtering og konfliktmægling efter uddannelse på Center for konflikthåndtering.

Som stiftskonsulent har Kirsten Staghøj Sinding siden 2003 arbejdet med gruppe- og individuel supervision af præster, kirkekulturmedarbejdere samt sygeplejersker på Hospice Vendsyssel.

Nyordinerede præster får tilsendt et særligt tilbud om deltagelse i gruppesupervision, mens øvrige præster og kirkekulturmedarbejdere selv skal henvende sig ved ønske om enten gruppe eller individuel supervision.

Stiftskonsulenten arrangerer på opfordring kurser i kommunikation og samarbejde. 

I samarbejde med biskoppen arbejder stiftskonsulenten med tiltag til fremme af gode arbejdsforhold for stiftets præster. Hun deltager, hvor begge parter måtte ønske det, i konfliktløsning og er behjælpelig med håndtering af eventuelle konflikter.

Portræt af Kirsten S. Sinding

Kirsten S. Sinding

Pastoral-teologisk stiftskonsulent

Tlf.: 23884838
E-mail: kss@km.dk