Konsulenter
Kgl. bygningsinspektør

Kgl. bygningsinspektør

Besættes maj 2020.

Den kongelige bygningsinspektør er kirkekonsulent på bygningsområdet og bistå menighedsrådene med at kvalitetssikre byggeprojekter mv. på kirker.

Det er Bygningsstyrelsen, der står for at udpege de Kgl. bygningsinspektører på statens fredede ejendomme i hele Danmark.