Stiftet
Kirker

8. søndag efter trinitatis

2010-07-25
Selv om vi ikke er samlet til bryllupsfest har vi alligevel sunget en bryllupssalme - sunget den på en julemelodi, selv om det er midt på sommeren. Nemlig nummer 701 i salmebogen. Det er en dejlig lille salme, som Grundtvig skrev til sin datter Metas bryllup i Vartov kirke i 1846. Men inspirationen til den har han fået fra lignelsen om de to husbyggere. I salmen gøres der ikke noget ud af den husbygger, der byggede sit hus på sandgrunden. Men han er egentlig også uinteressant. Det gik skidt med ham og hans hus. Der er noget tragikomisk ved ham. Han må se huset rasle sammen om ørerne, fordi han ikke havde bygget på et ordentligt grundlag. Men netop derfor er han altså også uinteressant Det er ikke ham vi skal ofre vores opmærksomhed på. Han opførte sig dumt, og det var mest ærgerligt for ham selv.

Men så er den anden husbygger, ham, der byggede sit hus på klippegrunden. Han var en klog mand, og ham kan vi derfor godt ofre noget mere opmærksomhed på. Lignelsen lægger da også op til at det er ham vi skal ligne. Men dermed er der også lagt op til at en fristelse til at ransager sig selv og andre for nu at se, hvem der bygger på klippen, og hvem der bygger på sand. Skadefryden ved at afsløre de sidste ligger lige for.

Den fristelse undgår Grundtvig i sin bryllupssalme. Han ser nemlig sådan på det at der faktisk kun er en, der har været klog nok til at bygge på klippen, og det er Gud selv. Huset, som Gud har bygget er kirken, og den står fast og godt på sit eget fundament, som hverken kan rokkes af storme eller bølger. Dens fundament er Jesu tro og derfor rummer dette hus al himmelherligheden, men vel at mærke hernede, hvor vi selv er. Gudshuset er himlen, som er sænket ned på jorden og derfor kan vi hernede på jorden leve under himmelske vilkår. Det er nemlig ikke vores egen tro det kommer an på men derimod Jesu tro.

Nu kan det godt være at Grundtvig tegner et lidt idyllisk billede, som vi har sværere ved at genkende. For rundt omkring kirken er der en hel masse andre små huse, som er bygget i skyggen af det store hus. Det er de huse vi selv bor i. De en slags aflæggere af det store hus, som de står i læ af.

Men Herren det og mægter
at bygge huse små,
som gennem mange slægter
hans navn til ære stå,
som i hans tempels skygge
stå rolige og trygge,
skønt stormen raser vild,
Helved spruder ild.

"Hvad er det der gør et hus til et hjem?", kunne man spørge. Det er det jo ikke til at se for udenforstående, nygerrige, som står og betragter huset. Svaret kunne være, at det er det liv der leves i huset, der gør det til et hjem. Og det liv kan tage sig forskelligt ud, for det altid er bestemt af en eller anden form for tro - eller måske vantro. Hvem ved? Det er den tro, der råder i huset, der bestemmer det liv som leves i det. Også kirken er et hjem og der er det Jesu tro, der råder. Det burde det vel også være i vore egne huse, som er en slags aflæggere af det store hus. Men det er her, den tanke melder sig, at Grundtvig tegner et for idyllisk billede i sin salme. I det virkelige liv er det i ikke altid tydeligt, at det er Jesu tro, der råder i de huse, vi bor i. Det er tilsyneladende al mulig anden slags tro - vantro, overtro og mangel på tro i en uigennemskuelig blanding. Hvad er det, børnene tager med sig ud i livet fra det hus, de kalder for deres hjem? Er der noget, som de selv kan bygge på?

Men nogen nervøsitet kan man stille det spørgsmål, uden egentlig at få det besvaret. Det er et uoverskueligt spørgsmål. "Det vil vise sig!" siger vi undertiden, når noget ikke er til at overskue. Det vil vise sig! Og det er lige netop det, det vil. Det vil vise sig.

Sådan var det også i lignelsen om de to husbyggere. Måske byggede de begge to deres huse lige store og lige fine, så man slet ikke kunne se forskel på dem. Forskellen viste sig først senere, da skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste. Da viste det sig, at det ene hus var bygget på sand og det faldt og dets fald var stort.

I en vis forstand lever vi altid i det foreløbige, i det uafsluttede, så det først senere viser sig, hvad det er vi går og bygger på er værd. Hvis nogen kommer os spørger os, hvorfor Jesu tro skulle være bedre at bygge på en al anden slags tro -ja så kan vi kun henvise til netop det, at det vil vise sig. Erfaringen vil vise det. Bevise det kan vi ikke. Vi kan ikke andet end henvise til at vi har hørt vor Herres ord, og at vi er blevet slået af forundring over det, han siger, fordi han taler som en, der har myndighed og ikke som de skriftkloge.

At tale med myndighed betyder at man er til stede i det man siger, så at man f.eks. ikke siger eet og mener noget andet. At tale med myndighed indebærer også at man lever det, man tror på. Jesus troede, at Gud i sit rige ikke ville undvære selv den ynkeligste synder, som havde haft sin tvivlsomme gang på jorden. Og så gik han ud for at sige det i tillid til, at hans himmelske far ville stå inde for det, han sagde og gjorde. Selv kunne han egentlig ikke vide det, men han troede det. Så måtte det senere vise sig om det holdt. Og det gjorde det. Påskemorgen viste det sig, at Gud ville stå inde for det, som Jesus havde sagt og gjort.

Man kan bygge sit liv og sit hus og hjem på så meget forskelligt. Men den myndighed der findes i Jesu ord er ikke til at ryste af sig igen når man først er ramt af den. Derfor er det ikke andet at gøre end at bygge på det, som vi hører ham sige. Det skal vise sig om det holder. Erfaringen vil vise det på den dag, hvor store uvejr sætter ind. Allerede nu synes jeg at det har holdt ganske godt.

Amen
Jette Christensen
Sognepræst, Bangsbostrand pastorat
Lignelsen om huset på klippen og huset på sand
Matt. 7,22-29
Mika 3,5-7 1. Joh. 4,1-6
Prædikener fra 8. søndag efter trinitatis Prædikener af Jette Christensen

Sådan bruger du søgemaskinen

- Brug fanebladet Præster og medarbejdere for information om, hvilket sogn, den pågældende er ansat i. 

- Find information om stiftets sogne, personale og kirker under Sogne.

- Benyt fanebladet Kirker for at finde fotos og historier omkring de 334 kirker i stiftet. 

- Brug Provstier for at finde kontaktinformationer på provst, provstisekretær, provstiudvalg eller for at få    overblik over pastorater og sogne i provstiet.

- Søg blandt mere end 1000 Prædikener i stiftets store prædikensamling.

 

Se opdateringer af kirkesamlingen her.