Stiftet
Kirker

8. søndag efter trinitatis

2006-08-06
h4. Bøn

Bøj, o Helligånd, os alle,
som du døbte med Guds ord,
så vi på vort ansigt falde,
takke Gud for nåde stor,
som os gav, før vi det vidste,
livet, vi skal aldrig miste! Amen.

h4. Prædiken

I dagens tekst, som er en opsummerende afslutning på Bjergprædikenen, taler Jesus om nødvendigheden af at bygge på klippen, hvis huset skal holde, når blæst og storm rammer det.
Alle ved, at skal man bygge et stort bygningsværk er det klogt at bygge på fast grund. Skal vore bygninger holde, må fundamentet og hele konstruktionen af bærende elementer være stærk – ellers falder det alt sammen til jorden igen før eller siden.
I dag kan man så meget, og der er så mange måder at bygge på, f.eks. er det nu muligt at bygge store bygningsværker i bl.a. London og Berlin af glas – for glas er ikke hvad det har været, det nyeste glas er stærk som stål og det er tilmed lavet af smeltet sand. Så det med ordsproget om at man ikke må kaste med sten, når man selv bor i et glashus, burde måske i lyset heraf revideres. Hvad så med dagens tekst? Skulle den mon også revideres i lyset af dagens viden og kunnen?

Rådet i dagens tekst om at bygge på sten er ikke ment som blot sund fornuft, for klippen er et billede på Gud.
Jesus hævder hermed, at budskabet i Bjergprædikenen har stenens egenskaber. Han er stenen og sten skal forbindes med sandhed.
Bjergprædikenen bringer os et budskab fra en anden virkelighed. Talen fortæller os det glædelige budskab, at Gud tror så meget på sit menneskebarn, at intet mindre end fuldkommenhed er målet i Guds Riges fællesskab. Vi skal forvandles så meget, at vi ser alt i kærlighedens perspektiv, og før det sker, giver Han ikke op.

Budskabet er, at ordene skal omsættes i liv og handling og bære gode frugter som et godt træ. Den gode frugt, det er den tjeneste, som giver næring og liv fra sig. Det er at være jordens salt, at værne og beskytte vor næste, at turde elske og modtage livet af Guds hånd i barnlig ubekymrethed.
Den slags tanker om kristendommen kender vi og har vænnet os til at høre. Overrumplende lyder da Jesu erklæring i dagens tekst: "Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn?"
Men havde Jesus, da ikke selv sagt til disciplene i udsendelsestalerne, at de skulle profetere og uddrive dæmoner og meget mere i Hans navn? Og så på dommens dag – for det er dommens dag, der her tales om – da siger Jesus til dem: "Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!"

Det er ikke let at være menneske. Vor tid kaldes for forvirringens og den menneskelige identitetskrises tid. Det er svært at finde sine ben at stå på i virvaret at materielle såvel som åndelige tilbud. Såvel nu som dengang er der mange tilbud, sådan som vi også hører det i dagens læsninger fra alteret.
Samtidig er der ingen grænser for, hvor meget godt vi alle hævder at ville gøre for hinanden. I medierne hører vi det hele tiden. Politikerne lover guld og grønne skove.
På samme måde var det også dengang det bedste, mange ville gøre for det medmenneske, som vi skal elske som os selv.

Noget må altså være fuldstændig forkert ved deres og vores handlemåde, men hvad er der galt?
Fejlen ifølge dagens tekst må være, at mennesket glemmer den ene del af buddet i det dobbelte kærlighedsbud: Du skal elske Herren din Gud og din næste som dig selv!
Glemmer man ærefrygten for Gud – glemmer man at bygge på klippen, bliver det, der skal se kærligt ud, til selvdyrkelse. Og selvdyrkelsen ender i dæmoni, hvis den ikke standses. Derfor er det lovbrud kun at ære mennesket.

Kravet til os er, at vi som mennesker skabt i Guds billede og som hans elskede børn vender tilbage til Jesu ord, Guds ord til os. Der findes ingen anden mulighed, intet andet fundament, ingen klippe, som kan holde til stormvejret, undtagen den grundvold, som Gud har lagt: Jesus Kristus.

Flotte og stærke huse kan vi bygge både i glas og stål. Men åndeligt bygges meget af det såkaldte moderne menneskes tilværelse på sand. Det er vor fælles skade, vor fælles ansvar og vor fælles skyld.
"Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus." Det har de fleste af os for længst erfaret på det personlige plan. Og det er ikke altid noget udefrakommende, som truer, det er i mindst ligeså høj grad indre trusler som egenkærlighed og selvretfærdighed, kulde og ringeagt eller misundelse over for andre. Alle disse kræfter truer hele tiden med at knuse os. Åndeligt set magter vi kun at bygge på sand.
Alligevel må vi begynde forfra igen og igen.
Fornyet liv med Gud begynder med Ordet, Ordet om Guds ubegribelige kærlighed til hver eneste af os. Ordet som sletter vore synder ud, ord som kærligt tilgiver os vor egenkærlighed og selvoptagethed. Ordet fra Gud, som fører os fra mørket over i lysets rige. Ordet som frier os ud af vor ensomhed og over i kærlighedens fællesskab.

Selv magter vi ikke at bygge noget, som holder. Men hjørnestenen til den bygning, som skal bestå i al evighed – den ny himmel og den ny jord, hvor kærlighed bor, er lagt ved Jesus Kristus.

Styrk os, så vi stå i pagten,
vige ej fra troens grund,
og bevis med skabermagten
i vort hjerte og vor mund,
at i ordet, som du fører,
Herrens liv og Ånd sig rører!
Amen.
Tine Junker Dalgaard
Sognepræst, Nibe-Vokslev pastorat
392 – 300 – 448 – 325 / 334 – 474 – 401
Lignelsen om huset på klippen og huset på sand
Matt. 7,22-29
Mika 3,5-7 1. Joh. 4,1-6
Prædikener fra 8. søndag efter trinitatis Prædikener af Tine Junker Dalgaard

Sådan bruger du søgemaskinen

- Brug fanebladet Præster og medarbejdere for information om, hvilket sogn, den pågældende er ansat i. 

- Find information om stiftets sogne, personale og kirker under Sogne.

- Benyt fanebladet Kirker for at finde fotos og historier omkring de 334 kirker i stiftet. 

- Brug Provstier for at finde kontaktinformationer på provst, provstisekretær, provstiudvalg eller for at få    overblik over pastorater og sogne i provstiet.

- Søg blandt mere end 1000 Prædikener i stiftets store prædikensamling.

 

Se opdateringer af kirkesamlingen her.