Stiftet
Kirker

8. søndag efter trinitatis

2004-08-01
Det tema, der fylder mest i denne søndags tekster, er de "falske profeter".
Det første stykke er fra en af "de 12 små profeter". Han er nu ikke så lille endda!
Det er Mika fra Moresjet, en landsby meget langt ude på landet i det vestlige Juda. Hans virke ligger et sted mellem 750 og 700 før Kristi komme. Stykket er ætsende polemisk. Han er ude efter profeter af samme type som degnen i Holbergs "Peder Pårs".At Gud er hellig og ophøjet synes ikke at betyde meget for dem. De drives af deres egne ønsker og behov. Gud Herren har ikke kaldet dem eller talt til dem. De falder ind under den dom, som Jesus senere udtrykker: "Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I, som begår lovbrud!" (Mod det andet bud og dermed også mod det første).
Gud tier overfor disse fromhedens parasitter. Bag denne tavshed er Guds vrede og dom.
Heldigvis er de ægte, de kaldede profeter der også. For dem er Guds navn helligt. De siger det, de skal uanset, hvad det eventuelt skal koste dem selv. Det er Mika selv og hans samtidige, Jesaja. De er brændende aktuelle den dag i dag.

Allerede da kunne meget anes; men først med Jesus bliver det tydeligt, hvad der havde været undervejs gennem lange tider.
Hans Gud og vores Gud, hans Fader og vores Fader gør det umulige: Han lader sit udtrykte billede træde frem i menneske- skikkelse i Jesus. Med ordet "jomfrufødslen" bringer vi dette, Guds under til udtryk. Det er med i den bekendelse, vi er døbt på.
Nu skelner vi mellem de falske og de sande profeter ved hjælp af ham.
Den næste tekst er fra 1. Johannesbrev. Der siges det således: "Derpå kan I kende Guds Ånd: Enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud; men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud..."
De, som ikke bekender Jesus, er ikke nødvendigvis usympatiske som de falske profeter hos Mika; men de bygger deres eventuelle gudsforhold på noget andet. Det vil ofte dreje sig om noget, de selv mener at kunne præstere, blot Gud vil vejlede dem. Det holder ikke!
Det gamle Testamente viser os de bedrøvelige erfaringer med den forestilling. Israels folk får megen vejledning af Gud gennem profeterne og Moses; men det fører kun til kortvarige ændringer i adfærden. Selv efter erfaringerne under deportationerne bliver der ved at være et ubodeligt misforhold mellem Herrens bud og befalinger og det liv, man lever.
Vi er ikke en anden slags mennesker end de. Endog vor mest velmente bestræbelse bærer præg af OS, og ren og hellig i sin grund vor gerning aldrig bliver. Problemet er aldrig så tydeligt, som når vi virkelig er gået i os selv og er stærkt berørte.
Derfor kan vi ikke træde frem for Gud i hans helligdom uden Jesus. Gør vi det alligevel, risikerer vi at blive mødt med dommens tavse vrede ligesom de falske profeter hos Mika. Kristen er man ikke i kraft af egen fortræffelighed, men i kraft af Guds barmhjertighed. Den kommer til os med hans Søn, Jesus Kristus. Den sande og Gud velbehagelige retfærdighed hos ham skjuler vores uretfærdighed. Således kommer Faderens "ja" til sønnen til at omfatte os.

Nu må vi tilbage til det med sande og falske profeter.
Falsk profet er den, som lader forstå, at vi kan klare vort gudsforhold uden Jesus.
Falsk profet bliver man også, hvis man siger, at Gud er trådt tilbage. Er der ikke en skabende og opretholdende Gud,- hvem skal så høre vort fadervor? Fra hvem kommer så velsignelsen ?
Falsk profet er man også, hvis man siger, at Jesu historie ender langfredag og at opstandelsen bare er et billede. Med hvem eller hvad er vi så blevet forbundet i dåben?
Og hvem gør sig i nadveren til ét med os, som han selv er ét med Faderen ?
Det er menighedernes ansvar at gøre indsigelse mod sådanne forkyndere. Problemet ville ikke være kommet så vidt, hvis biskopperne havde gjort det, de først og fremmest skal, nemlig tage på sognevisitats.

Nej, hver en søndag døden gyser, for da gør vi som Elkana i Silo: Vi bøjer os for Herren, vores Gud. Det fritager os for at bøje os for så meget andet, som ikke er det værd. Vi gør det i tillid til, at Jesus ved Helligånden er midt iblandt os. Skellet mellem levende og døde og de himmelske hærskarer svinder bort. Alle synger i den hellige time med på den himmelske lovsang.

bq. "Profeters og apostles kor
med martyrskaren trint på jord
og al den ganske kristenhed
lovpriser dig for liv og fred."
DDS nr. 9 v. 5.
Amen!
Jens Pind Jørgensen
Sognepræst, Volstrup pastorat
443 - 300 - 614 / 319 - 279
Lignelsen om huset på klippen og huset på sand
Matt. 7,22-29
Mika 3,5-7 1. Joh. 4,1-6
Prædikener fra 8. søndag efter trinitatis Prædikener af Jens Pind Jørgensen

Sådan bruger du søgemaskinen

- Brug fanebladet Præster og medarbejdere for information om, hvilket sogn, den pågældende er ansat i. 

- Find information om stiftets sogne, personale og kirker under Sogne.

- Benyt fanebladet Kirker for at finde fotos og historier omkring de 334 kirker i stiftet. 

- Brug Provstier for at finde kontaktinformationer på provst, provstisekretær, provstiudvalg eller for at få    overblik over pastorater og sogne i provstiet.

- Søg blandt mere end 1000 Prædikener i stiftets store prædikensamling.

 

Se opdateringer af kirkesamlingen her.