Stiftet
Kirker

8. søndag efter trinitatis

2003-08-10
Kan man plukke vindruer af tjørn eller figner af tidsler? Nej, bestemt ikke!
Tjørn og tidsel er stikkende og pigget, og den, der rækker ud i håb om at gribe en blød og saftig frugt, må trække hånden tilbage med et hyl!
I folkevisen "Det var en lørdag aften" siges det på en anden måde:

"Hvor kan man plukke roser
hvor ingen roser gror?
Hvor kan man finde kærlighed,
hvor kærlighed ej bor?"
Sangen sammenligner kærligheden med rosen, som Jesus sammenligner kærligheden med fignens eller druens frugt.
Kærligheden er organisk forbundet med sit ophav - med Gud, ligesom blomsten er forbundet med sit voksested og frugten med det træ, der bærer den.
Kan et dårligt træ bære gode frugter, spørges der.
Nej, vel - og så alligevel!
Haveejere vil sikkert have bemærket, at et dårligt træ faktisk kan bære god frugt.
Når der går krise i et træ kan det ske at træet samler al sin kraft og sætter bunker af frugt.
"Jeg havde et dårligt blommetræ," sagde en ven til mig, "det var sygt, men bar så mange blommer, så jeg havde ondt i maven hele sommeren!"

Man kan have det så godt, at man ikke gider sætte frugt. Vel også sådan med mennesker.

Mens skrantende, skravlede og kriseramte mennesker kan frembringe de største åndrigheder og skabe større kunst, også livskunst, end velnærede og tilfredse mennesker.

Pointen i talen her, som er hentet fra bjergprædikenen ,er vel den, at der må være en organisk forbindelse mellem træet og dets frugt og mellem et menneskes tro og dets gerninger, mellem det ord, som bliver givet os i evangeliet og det liv, som vi lever.

Det er da en særlig vigtig pointe for os lutheranere, som for længe siden placerede hovedvægten på troen og ikke på gerningerne, "for mennesket retfærdiggøres ved tro alene", som Paulus sagde og Luther med ham.
Det kan være nyttigt at læse Jakobs-brevet igen. Det brev, som Luther kaldte et "strå-brev". Med det udtryk mente han vel, at brevet var hø og hakkelse.
Men hør alligevel hvad Jakob skriver :
"Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv."
Og han siger videre: "Nu kunne én sige: Du har tro, jeg har gerninger.
- Så vis mig din tro, uden gerninger, og jeg vil gennem mine gerninger vise dig min tro. Hvis ikke troen har gerninger, er den i sig selv død."

Siger altså Jakob i sit "hø- og hakkelsesbrev".
Det er da ikke så tosset at hævde, at en tro, som slet ikke afspejles i det troende menneskes liv - den tro er så godt som død.

Hvad skal man så se efter, for at se spor af troen i sit liv? Man spejder og der er ikke rigtig noget at se. Æblet er vist faldet meget langt fra stammen.
I Galaterbrevet skriver Paulus så smukt, at troens frugter er kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, sagtmodighed, afholdenhed.
Så skulle man jo nærmest være Supermand eller Superwoman.

Men det er langt fra supermandspræstationer, som er det troende menneskes bedrifter, hvis man læser Jesu ord fra lignelsen om verdensdommen i Matthæus 25.
Der er Åndens frugter noget så uanseeligt som at give et glas koldt vand til den, der trænger. I disse dage, hvor temperaturen ligger omkring de 30, vil de fleste af os vide at sætte pris på at få rakt et glas koldt vand på rette tid og sted.
Det betyder rigtig meget, alligevel er det ikke noget særligt, vi ville ikke bruge så store og dyre om det, som Paulus bruger.
Men det uanseelige, det er altså synligt for Gud.
Det, der ikke betyder noget særligt, det har værdi for Gud.

Det falder godt i tråd med bjergprædikenens saligprisninger.
Salige er de enfoldige, de ubetydelige, de uanseelige, de sørgende - for Himmeriget er deres.
De er sete og betydningsfulde i Guds øjne.

Er det ikke sådan, at hvis ingen tror på et menneske, hvis man ikke venter sig noget af det, andet end skidt, så ender det menneskes frugter også med at visne og forkrøble. Så folder det menneske sig ikke rigtigt ud.

Og dér, hvor man siger "det kommer nok" og tror på et andet menneske, selv om dets liv ser rimeligt håbløst ud, der er der chance for, at det vover at udfolde sig og bære frugt, netop fordi nogen venter tålmodigt på det.

Ebbe Kløvedal Reich sagde engang : Der hvor glæden er, der er Gudsriget..
Når man er glad, og det er man i hvert fald, når man føler sig elsket, så kommer alt det gode, det vi kalder frugterne i et menneskes liv. Glæden sætter frugt.

Møllehave siger: Du må blive ved med at tro på at kærligheden findes mellem mennesker, også selvom du måske før er blevet bedraget af smukke ord, som der ikke var ret meget bag. For bliver du mistænksom og siger: Jeg tør ikke tro, at det er sandt denne gang, for jeg vil ikke bedrages igen.
Så bedrager du jo sig selv for kærligheden. Og det er det største bedrag.

Og som man må tro på kærligheden mellem mennesker, må man også tro på evangeliet - selvom alting modsiger evangeliet. Selvom verden er fuld af lidelse og vold og bedrag.
Så må du alligevel bekende, som vi gør i trosbekendelsen . Jeg tror på, at livet er guds gave og derfor godt. Jeg vil leve det liv, så godt som jeg kan, og trodse alle mørkemænd , også ham, der sidder i mit eget indre.

Teksten siger, at vi skal skelne mellem sand og falsk tale. Og giver samtidig en målestok for, hvordan man skelner : ved at bruge kærligheden som målestok.
Når det, vi hører, lyder som om det kommer fra Guds hjerte til os, så er det sandhed. Når man kan mærke, at nu er det ikke bare de rigtige meninger eller den rette teologi, som taleren fremlægger, men det, der siges her, det giver mig liv og mod og håb til at leve.
Så er det sandhed.
Sådan er Jesu tale en tale fra Guds hjerte til os. Den tale er brændstof for vores liv. Og derfor skal der fyldes på, igen og igen. Øjne, næse, ører, mund og hænder skal åbnes for at ordet kan trænge ind i hjerte, sjæl og sind og blive en organisk del af vores liv. For at sige det - på den måde.

AMEN
Anne Benedicte Tønsberg
Sognepræst, Sydvestmors pastorat
754 - 325 - 18 / 14 - 71 v.5 - 728
Om falske profeter
Matt. 7,15-21
Jer. 23,16-24 Rom. 8,14-17
Prædikener fra 8. søndag efter trinitatis Prædikener af Anne Benedicte Tønsberg

Sådan bruger du søgemaskinen

- Brug fanebladet Præster og medarbejdere for information om, hvilket sogn, den pågældende er ansat i. 

- Find information om stiftets sogne, personale og kirker under Sogne.

- Benyt fanebladet Kirker for at finde fotos og historier omkring de 334 kirker i stiftet. 

- Brug Provstier for at finde kontaktinformationer på provst, provstisekretær, provstiudvalg eller for at få    overblik over pastorater og sogne i provstiet.

- Søg blandt mere end 1000 Prædikener i stiftets store prædikensamling.

 

Se opdateringer af kirkesamlingen her.