Stiftet
Kirker

Kristi Himmelfartsdag

2014-05-29
Mikael Ingmar Byrial Jensen
Sognepræst, Hasseris pastorat
Jesu himmelfart
Luk. 24,46-53
Sl. 113 Ap.G. 1,1-11
Prædikener fra Kristi Himmelfartsdag Prædikener af Mikael Ingmar Byrial Jensen

Sådan bruger du søgemaskinen

- Brug fanebladet Præster og medarbejdere for information om, hvilket sogn, den pågældende er ansat i. 

- Find information om stiftets sogne, personale og kirker under Sogne.

- Benyt fanebladet Kirker for at finde fotos og historier omkring de 334 kirker i stiftet. 

- Brug Provstier for at finde kontaktinformationer på provst, provstisekretær, provstiudvalg eller for at få    overblik over pastorater og sogne i provstiet.

- Søg blandt mere end 1000 Prædikener i stiftets store prædikensamling.

 

Se opdateringer af kirkesamlingen her.