Stiftet
Kirker

Asaa-Melholt Pastorat

Intet billede endnu
Jeanette Nymann Geller
Skippergade 21, 9340 Asaa

Aså Kirke

Skippergade 28
9340
Asaa
Læs mere

Melholt Kirke

Snørholtvej 31B
9340
Asaa
Læs mere

Sådan bruger du søgemaskinen

- Brug fanebladet Præster og medarbejdere for information om, hvilket sogn, den pågældende er ansat i. 

- Find information om stiftets sogne, personale og kirker under Sogne.

- Benyt fanebladet Kirker for at finde fotos og historier omkring de 334 kirker i stiftet. 

- Brug Provstier for at finde kontaktinformationer på provst, provstisekretær, provstiudvalg eller for at få    overblik over pastorater og sogne i provstiet.

- Søg blandt mere end 1000 Prædikener i stiftets store prædikensamling.

 

Se opdateringer af kirkesamlingen her.