Stiftet
Kirker

Tolstrup-Stenum-Tise Pastorat

Lise Lundgreen
Børglumvej 17, 9700 Brønderslev

Øster Hjermitslev Kirke

Lærkevej 104 Øster Hjermitslev
9700
Brønderslev
Læs mere

Stenum Kirke

Bogfinkevej 25 Stenum
9700
Brønderslev
Læs mere

Tise Kirke

Kirkebakken 61 Thise
9700
Brønderslev
Læs mere

Tolstrup Kirke

Vibsigvej 1
9700
Brønderslev
Læs mere

Sådan bruger du søgemaskinen

- Brug fanebladet Præster og medarbejdere for information om, hvilket sogn, den pågældende er ansat i. 

- Find information om stiftets sogne, personale og kirker under Sogne.

- Benyt fanebladet Kirker for at finde fotos og historier omkring de 334 kirker i stiftet. 

- Brug Provstier for at finde kontaktinformationer på provst, provstisekretær, provstiudvalg eller for at få    overblik over pastorater og sogne i provstiet.

- Søg blandt mere end 1000 Prædikener i stiftets store prædikensamling.

 

Se opdateringer af kirkesamlingen her.