Funktionspræster
Stiftspræst for åndeligt søgende

Stiftspræst for åndeligt søgende


Stiftspræst for åndeligt søgende arbejder med:

  • Meditationsgrupper i Karby Kirke, Mors
    (læs mere på kirkens hjemmeside)
  • Pilgimsvandringer
  • Åndelig medvandring i Bistrup Kirken, Hjørring
    (læs mere på kirkens hjemmeside)
  • Åndelig vejledning

Åndelig søgen kan være søgen efter svar på eksistentielle spørgsmål eller søgen efter noget, man kun intuitivt ved, hvad er. Noget som man genkender, når man finder det. Noget som ligger lige for, og så alligevel ikke.

Mange åndeligt søgende har årelang erfaring med terapi, meditation og en holistisk levevis. I kirken søger man den levende kilde og anvisning på en kristen praksis, som er forbundet med den indre kilde.

Åndeligt søgende har ofte befundet sig på kanten af eller helt uden for den organiserede religions sfære. For man lægger typisk afstand til alt for dogmatiske svar på de store spørgsmål.

Men åndeligt søgende kan lige så godt befinde sig indenfor kirken. Man er stadig "på vej", i bevægelse. Og andre åndeligt søgende, som står uden for den etablerede kirke eller er engageret i andre trossamfund, kan med deres liv og praksisformer være medvandrere på den åndelige rejse.

Læs mere på www.aandeligtsoegende.dk

Anne Benedicte Tønsberg

Næssundvej 488
7960 Karby

97 76 10 32
abt@km.dk 

Hjemmeside:
www.aandeligtsoegende.dk