Funktionspræster
Døvepræster

Døvepræster

Døvepræsternes opgaver:

  • holder gudstjeneste på tegnsprog
  • arrangerer møder og udflugter
  • kommer på husbesøg
  • laver alt præstearbejde tilpasset døves særlige vilkår

Læs mere på og find aktuelle aktiviteter på Døvemenighedernes egen hjemmeside: Døvemenighederne i Danmark

Erik Lundager

Døvepræst

Humlestien 2
9230 Svenstrup

98 31 88 89 - 29 27 10 18 - fax 98 31 88 85
elu@km.dk

Irene Schjødt

Døvepræst

Banevej 13
8700 Horsens

75 65 64 58 - 30 24 64 58 - fax 75 65 64 59
irsc@km.dk