Sorggrupper
Webinarer for sorggruppeledere
Høretelefoner, præstekrave og kuglepen ovenpå tastatur

Webinarer om sjælesorg og sorggrupper

Dette efterår er der planlagt to webinarer for præster og sorggruppeledere og andre med interesse for sjælesorg og arbejde med sorggrupper i Aalborg Stift.

Webinarerne er opbygget, så der indledes med et oplæg på omkring 30 minutter. Derefter er der afsat 15 minutter til, at oplægsholderen besvarer spørgsmål. Du deltager i webinaret ved at følge linket, som findes i det nedenstående under det enkelte webinar. Du er velkommen til at dele linket til webinaret med kollegaer eller andre, der beskæftiger sig med sjælesorg og arbejdet med sorggrupper. Det indledende 30 minutters oplæg ved Ole Raakjær optages og vil efterfølgende gøres tilgængeligt for deltagerne i webinaret. Den del af webinaret, hvor der stilles spørgsmål, optages ikke.
 

"Sammen om sorgen" v. Ole Raakjær, sogne- og hospicepræst, MA i humanistisk palliation, ph.d Webinar, fredag den 29. oktober 2021 kl. 9.00-9.45 

I en individualiseret tid, hvor vi har fået sorgen placeret indeni den sørgende, som et problem, der har en løsning og en afslutning, er der grund til at minde om, at sorg snarere er et landskab, man skal leve i og leve med. Sorg er et vilkår i tilværelsen, og den bedste hjælp til den sørgende er huskehjælp, familiehjælp og næstehjælp. Det handler ikke om at sige farvel men at sige goddag. Hvad kunne det betyde for den måde, vi driver sorggrupper på? 

Link til webinaret "Sammen om sorgen" (teams-link)


"Bibelen i spil" v. Synne Garff, forfatter og international chef i Bibelselskabet Webinar, fredag den 19. november 2021 kl. 9.00-9.45 

Hvordan kan bibelske tekster inddrages aktivt i en sorg- eller samtalegruppe? Har du overvejet at invitere mennesker, der er ramt af stress, sygdom, skilsmisse eller helt andre tab? Hvorfor er det forløsende at skrive sine egne klagesalmer?

International chef i Bibelselskabet, Synne Garff, fortæller om bibelsk sjælesorg og giver konkrete øvelser, som kan anvendes både til gruppen og i sjælesorgsarbejdet på tomandshånd.

Bibelsk sjælesorg er udviklet af kirkeledere, psykiatere, psykologer og bibelkyndige. Oprindeligt er metoden tænkt til at hjælpe krigsofre og flygtninge med deres psykologiske traumer, men bibelsk sjælesorg anvendes nu også i Danmark til mange andre typer tab. Synne Garff har været primus motor i at få håndbogen i bibelsk sjælesorg kontekstualiseret og skrevet nye casestories i tæt samarbejde med en gruppe præster og erfarne sjælesørgere. Bibelsk sjælesorg inddrager aktivt Bibelen og giver psykologiske og bibelske redskaber til at sætte ord på lidelsen.

Link til webinaret "Bibelen i spil" (teams-link)
 

Tilmelding til webinarer er ikke nødvendig.

Har du spørgsmål?
Kontakt sorggruppevejleder i Aalborg Stift
Tabitta Flyger taf@km.dk / 24452329