Mennesker med særlige behov
Aalborg Stifts netværksgruppe

Aalborg Stifts netværksgruppe

Mere om præsterne, der i Aalborg Stift arbejder med mennesker med særlige behov.

Anette Udmark, Jammerbugt Provsti

 • Arrangerer skole-kirkesamarbejde med kommunens specialklasser.
 • Tilbyder børnekonfirmandforberedelse for indskolingselever i specialklasserne.
 • Forbereder unge til konfirmation fra specialklasserne.
 • Kontaktpræst for kommunens bo- og væresteder for voksne med psykisk- og fysisk udviklingshæmning. Private såvel som kommunale.
 • Arrangerer andagter og gudstjenester.
 • Står til rådighed for pårørende og personale der måtte have brug for en samtale eller hjælp til at håndtere samtaler om eksistentielle emner.

Bodil Bolding, Vodskov Sogn, Aalborg Nordre Provsti

Bodil Bolding er ansat til at varetage undervisningen af børnekonfirmander på provstiets specialskoler, samt arbejde sammen med kolleger de steder, hvor der er specialklasse-rækker i folkeskolen.

Siden 1994 har hun forberedt børn med særlige behov til konfirmation. Det har været børn med generelle indlæringsvanskeligheder, men også hold med udviklingshæmmede, børn med ADHD-diagnoser eller ASF-diagnoser. Typisk ét til to hold pr. år, som er undervist i samme omfang som normalklasser.

I 2006/7 har Bodil taget en Pædagogisk Diplomuddannelse i Specialpædagogik betalt via kompetencefonden.

I løbet af året holder Bodil en række gudstjenester for udviklingshæmmede på deres bosted, samt en del julegudstjenester for en lang række mennesker med særlige behov. 

Gitte Ishøy, Sognepræst i Thisted, Skinnerup sogne, Thisted Provsti

Har i cirka 30 år arbejdet med følgende:

 • Haft konfirmander fra en specialskole, kaldet Østermølleafdelingen. Her kommer børn fra et stort område: Syd Thy Provsti, Morsø Provsti samt Thisted Provsti.
 • Har de sidste to år haft undervisning af minikonfirmander fra Østermølleafdelingen.
 • Har i cirka 30 år haft gudstjenester for voksne sentudviklede og udviklingshæmmede.

På specialskolen og i Gittes arbejde med voksne sentudviklede og udviklingshæmmede har hun stor støtte fra lærere/pædagoger,  sognemedhjælper, menighedsråd samt en stor skare frivillige. 
 
Hun har kontakt til de fleste steder hvor sentudviklede og udviklingshæmmede færdes, d.v.s. både hvor de bor, og hvor de arbejder og går i skole og på fritidshjem.

Jane Jelsbak, Arden, Astrup, Rostrup, Rold, Vebbestrup, Oue, Valsgaard Sogne, Hadsund Provsti

Jane Jelsbak og er ansat som sognepræst i Arden, Astrup, Rostrup, Rold, Vebbestrup, Oue, Valsgaard Sogne - og som præst for børn og unge med særlige behov i Hadsund Provsti.

I samarbejde med skolen/lærerne planlægges hvert år en række kirkebesøg for de elever, der går på Astrup skole eller k-klasserne i Arden. Undervisningen tilpasses gruppens særlige behov og muligheder. Der formidles kendskab til kirke og kristendom i mødet med elevernes egne erfaringer og spørgsmål. Det aftales nærmere med skolerne, hvornår forløbene tilbydes.

Det er også Jane, der står for konfirmationsforberedelsen for de elever, der går på Astrup skole eller K-klasserne i Arden.

Laura Håkansson, Rebild Provsti

25% i Rebild Provsti til børn og unge med særlige behov. Laura har følgende opgaver:

 • Special-minikonfirmandforløb i samarbejde med lokale sognepræster
 • Special-konfirmandhold fra AK-afdelingen på Skørping Skole
 • Opsamlings-special-konfirmandhold fra provstiet ved behov
 • Støtte på inklusions-konfirmandhold i samarbejde med lokale sognepræster
 • Ungdomsklub for unge med særlige behov fra hele provstiet
 • Præst for Skibstedskolen i Skibsted (specialskole) herunder konfirmandundervisning og dødsfald
 • Præst for Højbjerghus i Støvring (børnehjem for multihandicappede børn) herunder konfirmandundervisning og sjælesorg 

Kathrine Staghøj Liisberg, Aalborg Østre Provsti

Kathrine Staghøj Liisberg varetager konfirmandundervisningen af konfirmander fra specialklasser på to folkeskoler og en specialskole i Nørre Tranders sogn. Disse børn har forskellige diagnoser heriblandt Aspergers, autisme, ADHD og ligeledes er der børn med udfordringer af mere social karakter. Kathrine har taget efteruddannelseskursus for fagpersoner, der arbejder med børn med ADHD på Center for ADHD i Århus.

Kathrine varetager også eneundervisning af børn, der skal konfirmeres i sognet, men er anbragt udenfor hjemmet på eksempelvis opholdssteder.

Derudover afholder Kathrine gudstjenester med voksne beboere på det lokale botilbud for mentalt- og fysisk udviklingshæmmede, dels på bostedet og dels i Rørdal kirke.