Kirken underviser
Religionspædagogisk stiftskonsulent

Religionspædagogisk stiftskonsulent

Anna Døssing Gunnertoft er daglig leder af det religionspædagogiske udviklingsarbejde i stiftet.
Fokus for arbejdet er at styrke den kirkelige undervisning for alle aldersgrupper, fortrinsvis børn og unge, og desuden medvirke til at inspirere og efteruddanne præster, kirke- og kulturmedarbejdere og andre pædagogiske medarbejdere, der underviser børn, konfirmander, unge og voksne.