Stiftet arbejder med
Kirken på landet

Kirken på landet

Aalborg Stift har ansat en konsulent i en to-årig periode til at arbejde med den bæredygtige kirke på landet.

Projekter


Rebild Provsti er udvalgt som pilot-provsti 
Fra januar 2017 har Aalborg stift udpeget Rebild Provsti, som er et udpræget land-provsti som pilotprojekt for Kirken på landet. I samarbejde med Kirkefondet og stiftskonsulent Sophie Nordentoft bliver opgaven at grave et par spadestik dybere i en spændende analyse- og forandringsproces, der både omhandler strukturer, kirkeliv, menighedsråd, præster og personale. 

De fire pejlemærker, som projektet tager afsæt i, er defineret af Aalborg Stifts strukturudvalg: det bæredygtige kirkeliv – det bæredygtige menighedsråd – den bæredygtige økonomi – det bæredygtige præsteembede. 

Projektet løber over halvandet år fra januar 2017-juni 2018. 

Det er hensigten at inspirere stiftets øvrige provstier med de erfaringer, de deltagende sogne høster i løbet af projektperioden. Læs mere herom i 2018. 

Morsø Provsti – de 7 sogne 
I den sydligste del af Mors arbejdes der p.t. med et projekt under Folkekirkens Udviklingsfond og BARK (Realdania). Projektet handler om ny og anderledes brug af de 6-7 middelalderkirker i området samtidig med, at kirkerne i et vist omfang er almindelige sognekirker.  

Hvidbjerg Kirke er f.eks. udpeget som en kirke, hvor den lokale skole, som ligger tæt ved, kan bruge den som et særligt rum til musik, teater, workshop m.m.  

Agerø kirke er udpeget som ”fuglekirke” med info om det omkringliggende fulgereservat. Dertil kommer en velbesøgt månedlige gudstjeneste for Agerøs ca. 30 beboere. 

LÆS MERE: Menighedsråd skal lære af Mors

Projektet ledes af en projektgruppe under ledelse af Poul Erik Olsen, Nykøbing Mors. Læs mere på Superlandsbyen.dk

Kirkens potentiale i sommerlandet
Aalborg, Ribe og Viborg Stifter har fået en bevilling på 575.000 kr. fra Folkekirkens Fællesfond til at gennemføre en undersøgelse af kirkens rolle og udviklingspotentiale i sommerlandet. 

LÆS MERE: Stifter går sammen om at undersøge kirken i sommerlandet
 

Bevillingen skal være anvendt inden udgangen af 2018 og undersøgelsen udføres af FUV. 
 

Idekatalog

Stiftskonsulent Sophie Nordentoft har sammen med FUV udarbejdet et landsdækkende idékatalog. Læs det her

Desuden indgår Sophie Nordentoft i Aalborg Stifts strukturudvalg, som i 2018 har udgivet et inspirationskatalog som inspiration til stiftets sogne om at være bæredygtig kirke i en tid med strukturforandringer og færre midler.

Fakta om ”Kirken på landet"


  • Medvirke til at kirken fortsat spiller en central rolle i de mindre lokalsamfund i Aalborg Stift , og at den kommer endnu mere i spil end tidligere i de lokale netværk og i samarbejder på kryds og tværs
  • Medvirke til at tilpasse kirken på landet til de udfordringer, den står overfor, så vi fremover har en bæredygtig kirke.

Sognepræst Sophie Nordentoft varetager en 50% stilling som stiftskonsulent for ”kirken på landet” i en periode på 2 år fra 1.1.2016-31.12.2017. Sophie Nordentoft refererer i stillingen som stiftskonsulent til biskop Henning Toft Bro og løser opgaver efter gensidig aftale og med mandat fra biskoppen.

Stiftskonsulenten beskæftiger sig især med:

  • Indhentning af viden om at være kirke på landet i en forandret tid og formidle denne viden til sogne på landet. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) er en central samarbejdspartner.
  • Inspiration til menighedsråd, præster og provstier til at være kirke på nye måder i en ny tid og at bruge kirkebygninger på anderledes måder via idéudveksling (idé-katalog), workshops, foredrag o.lign.
  • Netværksskabelse mellem kirker på landet (f.eks. mailingliste, seminarer, facebookgruppe) for at befordre en åben debat om såvel problemer som muligheder i menigheder og menighedsråd.

Menighedsråd, distriktsforeninger, kirkepersonale og provstier kan gratis tilkalde stiftskonsulenten. Det er også muligt at mødes i Folkekirkens Hus i Aalborg til foredrag eller workshop efter aftale.

LÆS OGSÅ: Håndsrækning til kirken på landet


Kirken på landet

Læs mere om projektet i Aalborg Stift på www.kirkenpaalandet.nu

Læs også om det fælles folkekirkelige projekt på www.kirkenpaalandet.fkuv.dke

Kontakt

Sophie Nordentoft
Stiftskonsulent for kirken på landet

Telefon: 29 42 20 89
Mail: sno@km.dk