Stiftet arbejder med
Fyld Danmarks Kirker

Fyld Danmarks Kirker

For 10. år i træk slår initiativet Fyld Danmarks Kirker et ekstra slag for kirkegang og søndagens højmesse. I år sker det d. 30. september. 

Lad kirken stjæle billedet i en hel uge 

Initiativet Fyld Danmarks Kirker kom for 10 år siden til verden på Lolland med en opfordring til hele landet om én gang årligt - den sidste søndag i september - at slå et ekstra slag for kirkegang og søndagens højmesse. Ideen er, at selve højmessen ikke skal være anderledes end alle andre søndage, men at man godt kan tillade sig at invitere familie, venner og naboer med i kirke for at opleve det kristne fællesskab.

Hvordan fylder man kirken? 

I år foreslår vi alle sogne at bygge interessen for gudstjenesten op gennem hele uge 39. Det kan gøres på mange måder, som samlet set får kirken til at fylde mere i billedet. Erfaringen viser, at et måltid ofte er et godt udgangspunkt. Ved hvert arrangement benytter man samtidig lejligheden til at invitere folk til at deltage i gudstjenesten på søndag. Man kan også dele små flyers ud til de fremmødte med tid og sted. En venlig og ikke anmassende opfordring.

Eksempler på arrangementer kunne være: 

  • en historisk rundvisning i kirken
  • en rundvisning på kirkegården, hvor graveren fortæller om sit arbejde og om nogle af de mennesker, der hviler her
  • en sangaften
  • en fælles spisning med foredrag
  • en lille orgelkoncert, hvor organisten fortæller om sit instrument
  • en aften hvor sognepræsten fortæller om sit arbejde 

Find inspiration i ny idébank

Fyld Danmarks Kirker vil frem mod september oprette en idébank på hjemmesiden fyldkirken.dk. Vi lever i en tid, hvor det kan være svært at trænge igennem, fordi alle kæmper om opmærksomhed. Ved at belyse kirkens mangeartede virke gennem offentlige arrangementer, håber vi at kunne skærpe appetitten til også at deltage i en søndagsgudstjeneste.

Det kunne blive vanedannende!

Arbejdsgruppen bag
Fyld Danmarks Kirker

Vil du vide mere?