#dererbudefterdig

Folkekirkens Migrantsamarbejde

Folkekirken tilbyder en række initiativer henvendt til de mange nydanskere i Nord- og Nordvestjylland. 

 

F.eks.:

  • Taize-gudstjenester med sange og læsninger på mange sprog
  • Kristendomsundervisning for farsitalende
  • Sprog- og hyggecaféer med fokus på fællesskab og relationsopbygning
  • Dine with a Dane. Bliv middagsvært for internationale studerende
  • Elsk Aalborg International. Gratis danskundervisning, aktiviter, hygge og fællesspisning
  • ...samt en masse andre spændende aktiviteter

Flere af de igangværende initiativer har fortsat brug for frivillige kræfter, tolke og andre, der er interesseret i at hjælpe med at skabe fællesskab og gode relationer for de mange nydanskere i landsdelen.

Kontakt

Vil du også være med?

Formand for Stiftsudvalget for Folkekirkens Migrantsamarbejde
Hanna Pedersen
Telefon: 28971460 
Mail: hap@km.dk

.... eller kontakt din lokale sognekirke. 
Du kan finde kontaktinfo på www.sogn.dk

Se kampagnevideo:

OBS!

På grund af corona-restriktioner er nogle af de omtalte initiativer midlertidigt sat i bero.