#dererbudefterdig

Aflastningstjenesten

Aflastningstjenesten er et tilbud til pårørende, som dagligt passer en kronisk syg eller demensramt i hjemmet. Ordningen giver den pårørende mulighed for at beskæftige sig med noget andet i de ugentlige fritimer. Den demensramte får medmenneskeligt samvær og et pust udefra.

Aflastningstjenesten tilbyder også samvær med den syge, der bor alene.

Som frivillig aflaster har du overskud og lyst til arbejdet. Du modtager undervisning og løbende faglig vejledning og har tavshedspligt. 

Aflasteren er i hjemmet på hjemmets præmisser og kan være til stede i op til 3 timer af gangen, én gang om ugen eller hver 14. dag. 
Aflasteren varetager ingen plejemæssige opgaver.

Koordinatoren besøger hjemmet og finder den frivillige, der passer bedst sammen med den demensramte og de pårørende.

Tilbuddet er gratis.

Kontakt

Vil du også være med?

... eller har du brug for en aflaster?

Koordinator Sigrid Ringström
Aalborgprovstiers Menighedspleje
Telefon: 20351416
Mail: kontakt.menighedspleje@gmail.com

Læs mere på www.aalborgprovstiersmenighedspleje.dk

Se kampagnevideo:

OBS!

På grund af corona-restriktioner er nogle af de omtalte initiativer midlertidigt sat i bero.